Specialisme

Werktuigbouwkunde

Profiel

Na het behalen van zijn BSc Werktuigbouwkunde aan de TU Delft heeft Karsten ervaring opgedaan als financieel en juridisch eindverantwoordelijke van een nationale studentenorganisatie. Daarna heeft hij de technische kant van zijn interesses kunnen combineren met zijn nieuwsgierigheid naar de sociaal economische aspecten rondom techniek en duurzaamheid in zijn MSc Sustainable Energy Technology, eveneens in Delft. Vanuit deze ervaringen heeft hij niet alleen brede technische kennis, in het bijzonder over duurzame technologieën, maar ook kennis over het economisch en bedrijfskundig functioneren van bedrijven.

Karsten zal zijn brede scala aan interesses, zijn onuitputbare nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken, en zijn liefde voor taal meenemen in zijn werk als octrooigemachtigde in opleiding.

Anderen over Karsten

Mensgericht, analytisch, creatief


Overige specialisten