Robin Ogier PhD

Belgisch octrooigemachtigde, Octrooigemachtigde in opleiding

Specialisme

Micro- en nanotechnologie, Natuurkunde, Optica

Profiel

Robin is in 2017 bij Arnold & Siedsma komen werken als octrooigemachtigde in opleiding. Daarvoor heeft hij zijn doctoraatsdiploma behaald aan de Chalmers University of Technology, na de succesvolle verdediging van zijn proefschrift ‘Plasmonics with a Twist: from Single Particles to Metasurfaces’. Dit proefschrift was gericht op de manipulatie van lichtpolarisatie door het maken van nieuwe ‘materialen’ voor verschillende toepassingen, waaronder telecommunicatie, energie en biosensing.

Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Chalmers University of Technology heeft hij ruime ervaring opgedaan op het gebied van nanofabricageprocessen en karakterisatietechnieken, wat uitmondde in een aantal publicaties. Robin werkte in die periode in een zeer internationale omgeving waarin een brede wetenschappelijke kennis vereist is.

Anderen over Robin

Recht door zee, flexibel, nauwgezet


Overige specialisten