Merken

Een sterk merk is goud waard en het is dan ook belangrijk voor u om het goed te beschermen. Een merk in de markt zetten vraagt aanzienlijke investeringen in productie, reclame en marketing. Met merkbescherming heeft u de mogelijkheid dit unieke “gezicht” veilig te stellen en uw concurrenten op afstand te houden.

Merkenbureau Arnold & Siedsma beschermt uw merk

De dienstverlening van onze merkengemachtigden strekt zich uit van onderzoek en advisering tot en met de aanvraag, registratie en bewaking van merken. Bovendien voeren wij voor u vanuit offensief of defensief oogpunt opposities en nemen wij actie bij dreigende of reële merkinbreuk.

Hulp bij inbreuk op uw merknaam

Als sprake is van inbreuk, onderzoeken onze merken- & modellengemachtigden en/of advocaten of de situatie tussen partijen in onderling overleg geregeld kan worden, of dat juridische actie is geboden. In het laatste geval kunnen onze advocaten bijvoorbeeld een civiel- of strafrechtelijke procedure starten, om de inbreuk tegen te gaan. Wij kunnen u andersom ook bijstaan indien u wordt beschuldigd van inbreukmakend handelen en wij uw positie moeten verdedigen. Welke positie u ook inneemt, wij staan graag voor u klaar om uw belangen efficiënt en daadkrachtig te behartigen.

Merkbescherming in binnen- en buitenland

Onze merkengemachtigden verzorgen voor u de registratie van merken in binnen- en buitenland. Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij in elk land, waar ook ter wereld, de gewenste acties voor u nemen. We beschikken over de meest recente merkbescherming informatie in de meest uiteenlopende landen. Onze decennialange ervaring en uitgebreide kennis maakt dat we uw logische partner zijn voor uw merkregistratie.

Wat is een merk?

Merken zijn er in allerlei soorten en maten. Groot en klein. Wereldwijd en dichtbij huis. Wettelijk gezien kan elk teken dat in staat is de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden een merk zijn.

Het merkbegrip is ruim en veelomvattend. Zo kan een merk bijvoorbeeld bestaan uit een naam (woordmerk), een beeld of logo (beeldmerk), gecombineerde woord- en beeldmerken, kleurcombinaties, afkortingen, cijfercombinaties, slagzinnen, en vormen van een product of verpakking. Al deze elementen kunnen op zichzelf of in samenspel met elkaar het unieke “gezicht” van een bedrijf, organisatie, product of dienst vormen.

Merk registreren: zaken om niet te vergeten

Bij het registreren van een merk zijn er verschillende zaken waaraan gedacht moet worden. Zo is het belangrijk goed na te denken over de producten en diensten van uw merk en biedt een merkregistratie 10 jaar merkbescherming. Belangrijke zaken waaraan gedacht moet worden bij het registreren van een merk:

Wettelijke eisen

Een merk mag niet te beschrijvend, verwijzend of misleidend zijn voor de producten of diensten die onder het merk aangeboden gaan worden en waar bescherming voor gevraagd zal worden.

Bereik merkbescherming (jurisdictie)

Als u dat wenst, is merkbescherming wereldwijd te regelen. Hoewel de procedures voor merkregistraties onderling soms verschillen, is het einddoel gelijk: een exclusief recht op uw merk in een voor u van belang zijnd geografisch gebied (Nationaal, Benelux, Europa of Internationaal).

Classificatie

Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde producten en/of diensten. Deze producten- en/of dienstenbeschrijving wordt de classificatie genoemd. Het is belangrijk serieus na te denken voor welke producten en/of diensten u uw merk gaat gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Het is later niet meer mogelijk om producten en/of diensten aan de classificatie toe te voegen. De classificatie die bij het merkdepot wordt gebruikt kan in een later stadium enkel nog maar worden beperkt. De classificatie bepaalt voor welke producten en diensten u bescherming wenst/claimt. Het is dus van groot belang dat uw merk voor de juiste classificaties beschreven wordt, want anders kunnen er situaties ontstaan waarbij u wel hinder van een ander merk ondervindt terwijl u er op basis van een onvolledige of onjuiste classificatie bij uw merkregistratie niet tegen op kunt treden.

Beschermingsduur

Een merkregistratie is in de regel 10 jaar geldig vanaf de datum van indiening van de merkaanvrage (depotdatum) en de bescherming kan onbeperkt met perioden van 10 jaar worden verlengd.