Merkoppositie

Een oppositie is een administratieve procedure voor de officiële instanties van een bepaald land of een bepaalde regio, waarbij de houder van een ouder (merk)recht bezwaar kan maken tegen de registratie van een jongere aanvrage voor een overeenstemmend merk.

Oppositieprocedure merken

Als gevolg van de aanwezige kennis en ervaring, onze samenwerking met onze gespecialiseerde advocaten en de beschikbaarheid van alle juridische databanken met beslissingen van de merkenrechterlijke instanties in de meeste Europese landen zijn onze merkengemachtigden goed in staat uw belangen vanuit defensief of offensief oogpunt voor het Benelux en het Europese Bureau te behartigen. Voor opposities in andere landen kan Arnold & Siedsma terugvallen op een uitgebreid en bestendig partnernetwerk.

Nietigheidsavies merken

Bij een nietigheidsprocedure gaat het om het ongeldig laten verklaren van een merkregistratie. Men is van mening dat de bescherming nooit verleend had mogen worden. Redenen voor een dergelijke actie kunnen bestaan uit het puur beschrijvende karakter van het teken, een merk dat ter kwader trouw is gedeponeerd of de strijd met een ouder merkrecht. Ondanks het feit dat dergelijke procedures in sommige gevallen enkel bij een rechter voorgelegd kunnen worden, kunnen wij u als gevolg van onze unieke combinatie met onze eigen advocatuur afdeling altijd van dienst zijn bij dergelijke nietigheidsprocedures.

Meer over Arnold & Siedsma