Octrooien

Het ontwikkelen of verbeteren van een machine, product, methode of proces kost inspanning. Deze inspanning kan uitgedrukt worden in tijd en geld. Het is daarom van belang om uw idee goed te beschermen, om zo de vruchten te plukken van uw inspanningen. Een octrooi (patent) aanvragen biedt dé oplossing. 

Octrooi (patent) aanvragen bij Arnold & Siedsma

Arnold & Siedsma levert een breed scala aan producten en diensten op het gebied van octrooien. Onze dienstverlening omvat onder meer alles wat nodig is voor het verkrijgen van octrooien, het houden van octrooien, het verdedigen van octrooien en het nemen van juridische actie tegen inbreukmakers. Aan de andere kant kan Arnold & Siedsma ook uw belangen behartigen indien u geconfronteerd wordt met octrooien van een ander.

Onze octrooigemachtigden staan voor u klaar

Bij Arnold & Siedsma werken meer dan vijftig octrooigemachtigden die in uiteenlopende sectoren gespecialiseerd zijn. Het is dus altijd mogelijk om een gemachtigde te vinden met technische kennis die nauw aansluit op de sector waarin u uw activiteiten ontplooit en waarvoor u een octrooi wil aanvragen.

Bescherming van uw octrooibelangen in binnen- en buitenland

Onze dienstverlening strekt zich uit tot buiten de grenzen van Europa. Via ons uitgebreide internationale netwerk kan Arnold & Siedsma in vrijwel elk land ter wereld optreden. Onze decennialange ervaring en uitstekende reputatie maken dat we uw logische partner zijn voor het beschermen van uw octrooibelangen in binnen- en buitenland.

Wat is een octrooi (patent)?

Een octrooi (of patent) is een exclusief recht op een uitvinding. Het beschermt de bedenker juridisch tegen inbreuk door derden. Een octrooi aanvragen is belangrijk, u kunt het bij uitstek commercieel exploiteren.

Een uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd, kan uitblinken in eenvoud en hoeft niet perse ingewikkeld te zijn. Het kan gaan om (verbeteringen van) een machine, product, productieproces of werkwijze, maar ook om een nieuwe toepassing van een al bestaand product.

Octrooien (patenten): belangrijke zaken waaraan gedacht moet worden

Bij het verkrijgen van een octrooi of patent zijn er verschillende zaken waaraan gedacht moet worden. Zo is een uitvinding niet meer met een patent te beschermen als deze vóór de octrooiaanvraag openbaar is gemaakt en wordt een octrooi voor een bepaald termijn verleend. Belangrijke zaken waaraan gedacht moet worden bij het verkrijgen van een octrooi:

Geheimhouding

Een uitvinding is niet meer met een octrooi te beschermen als deze vóór de octrooiaanvraag openbaar is gemaakt. U zult uw uitvinding tot die tijd geheim moeten houden. Dit geldt óók voor gesprekken met mogelijke investeerders. Onze specialisten zijn automatisch (van rechtswege) gebonden aan geheimhouding en kunnen voor u een geheimhoudingsovereenkomst opstellen, zodat u in staat bent toch met een andere partij te praten, zonder dat dit de geheimhouding schaadt.

Wettelijke eisen

Om een octrooi te verkrijgen moet uw uitvinding juridisch aan een aantal eisen voldoen:

  • Nieuwheid: de uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door uw eigen toedoen.
  • Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.
  • Industriële toepasbaarheid: het moet gaan om een product of productieproces met technische kenmerken.
  • Specifieke eisen landen: sommige landen hebben andere eisen voor een octrooi.

Bereik

Een uitvinding is alleen door een octrooi beschermd in de landen waar octrooi is aangevraagd en verleend. In landen waar geen octrooi is aangevraagd, is de uitvinding vrij toepasbaar. Een wereldomvattend octrooi bestaat niet. Een wereldwijde bescherming is wel mogelijk. Door middel van een internationale of PCT-aanvraag kan die bescherming voor een groot aantal landen tegelijk in gang worden gezet.

Termijn

Een octrooi wordt voor een bepaalde termijn verleend – in Nederland voor maximaal 20 jaar, afhankelijk van betaling van de aan de overheid verschuldigde jaartaksen.

Publiek domein

Wanneer het octrooi verloopt, eindigt de bescherming. De uitvinding komt in het publiek domein en is beschikbaar voor commerciële exploitatie door iedereen.