Oppositie & nietigheid

Indien u van mening bent dat aan een concurrent ten onrechte octrooi is verleend, dan kunt u het octrooi aanvechten met ondersteuning van Arnold & Siedsma. Een eerste mogelijkheid hiervoor is het voeren van een oppositieprocedure tegen het octrooi bij de octrooiverlenende instantie.

De oppositieprocedure voor octrooien en patenten

Een octrooioppositie moet binnen een vaste termijn na verlening van het octrooi plaatsvinden. De octrooigemachtigde stelt een bezwaarschrift voor u op, dient dit in bij de verleningsinstantie en verdedigt dit tijdens het verdere verloop van de procedure. De procedure eindigt met een beslissing om het octrooi te herroepen, het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden of om het octrooi in ongewijzigde vorm in stand te houden.

De nietigheidsprocedure voor octrooien en patenten

Een andere mogelijkheid is om het octrooi door een rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig te laten verklaren. Dit kan door middel van een nietigheidsprocedure. Indien u een octrooi of patent wilt aanvechten via een gerechtelijke procedure, formeren we voor u een team – meestal bestaande uit een advocaat en een octrooigemachtigde – dat een bezwaarschrift opstelt, indient en dit voor de rechtbank verdedigt. Arnold & Siedsma is bij uitstek het bureau dat dergelijke procedures voert vanwege het feit dat u bij Arnold & Siedsma zowel advocaten als octrooigemachtigden onder één dak vindt.

Welke mogelijkheid u ook kiest, de octrooispecialisten van Arnold & Siedsma staan voor u klaar om uw octrooirechten optimaal te beschermen.

Meer over Arnold & Siedsma