Overige

Wij zijn een fullservice dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom. IE-dienstverlening luistert nauw en daarom kiest u voor het beste octrooi- en merkenbureau. Een aantal diensten die wij aanbieden zijn meer algemeen van aard en zijn gericht op innovatie en hebben betrekking op meerdere deelgebieden van het intellectueel eigendom.

Onze IE-dienstverlening wordt geleverd door onze octrooigemachtigden, merken- en modellengemachtigden en IE advocaten. De algemene diensten die wij aanbieden strekken zich onder andere uit over de gebieden financiën & innovatie en strategie & innovatie.

De algemene diensten die wij aanbieden zijn: