Innovatiebox

Bij winst uit kwalitatieve innovatie spelen meerdere aspecten een rol. Naast vraagstukken rondom het intellectueel eigendom zijn er ook mogelijkheden betreffende subsidies en fiscale faciliteiten. Het is van belang dat  deze aspecten goed op elkaar aansluiten om maximaal te kunnen bijdragen aan uw bedrijfsdoeleinden. In samenwerking met PNO, de Nederlandse marktleider in Innovatie- en Funding consultancy, verstrekken wij u een uniek advies waarbij deze onderwerpen (en meer) de aandacht krijgen die ze verdienen.

De innovatiebox is een door de Nederlandse overheid ingesteld fiscale regeling. Het doel van de regeling is het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland. De innovatiebox is er voor ondernemers met een bv of nv. Zij kunnen de winsten uit innovatieve activiteiten tegen een speciaal tarief binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%.

Patent & Subsidie: samenwerking PNO en Arnold & Siedsma

Wilt u als groter bedrijf gebruikmaken van de innovatiebox? Dan heeft u sinds 1 januari 2017 een tweede toegangsticket nodig, veelal een octrooi (patent). Juist dan komen vragen naar voren die niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn:

  • Volstaat een octrooi voor Nederland of moet dat wereldwijd?
  • Wat moet een octrooi beschermen?
  • Moet de beschrijving van mijn innovatie worden aangepast?
  • Heeft een bovenstaande aanpassing gevolgen voor andere innovatiesubsidies waarvan ik gebruik maak, zoals de WBSO?

Om u ook bij dit soort vragen gedegen te kunnen adviseren werken wij samen met de subsidieconsultants van PNO. Samen met hen bieden wij u een integraal advies onder de naam Patent & Subsidie.

Hoe werkt Patent & Subsidie?

U kunt op verschillende manieren van deze samenwerking profiteren:

  • Een kosteloos kennismakingsgesprek met PNO Consultants en Arnold & Siedsma. Hierin bespreken we uw patenten, WBSO, en innovatiebox en brengen we de verbeterpunten aan het licht.
  • Een kosteloos verslag van ons kennismakingsgesprek in de vorm van een haalbaarheidsscan. Hierin brengen we de mogelijkheden en kansen in kaart voor WBSO en fiscaal voordeel en innovatiebescherming (bijvoorbeeld door middel van een octrooi).
  • Een integraal adviesrapport voor de bescherming van uw innovatie, de optimalisatie van uw subsidies en de samenhang tussen uw octrooien en WBSO, die voor de innovatiebox vereist is.
  • Het aanvragen van de octrooien, eventuele subsidies en het uitvoeren van het  innovatieboxtraject. Zo zijn uw innovaties juridisch, financieel en fiscaal goed op elkaar afgestemd.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Meer over Arnold & Siedsma