Onze kennis, expertise en dienstverlening

De kennis van onze specialisten strekt zich uit tot alle terreinen van het intellectuele eigendomsrecht. Voor het beschermen van uw intellectueel eigendom biedt de wet u verschillende mogelijkheden.

Diensten van Arnold & Siedsma

Een van deze mogelijkheden is het beschermen van uw uitvindingen met octrooien (patenten). Meer over onze octrooidiensten leest u bij octrooien. Voor de bescherming van het uiterlijk van uw producten of voor het deponeren van uw merken verwijzen we u naar modellen en merken. Voor het handhaven van en advisering over uw intellectuele eigendomsrechten vindt u bij advocatuur uitleg over wat onze advocaten voor u kunnen betekenen.

Onze algemene diensten

De algemene diensten die Arnold & Siedsma aanbiedt strekken zich onder andere uit over de gebieden financiën & innovatie en innovatiestrategie. Deze diensten worden geleverd door onze octrooigemachtigden, merken- en modellengemachtigden en IE advocaten.

Financiën & innovatie:

Intellectuele eigendomsrechten kunnen uitgroeien tot essentiële onderdelen van een bedrijf. Het is zaak de waarde van uw intellectueel eigendom nauwkeurig in kaart te brengen. Diverse aspecten kunnen hierbij een rol spelen of gebruikt worden voor uw bedrijf. Arnold & Siedsma kan u hierbij adviseren.

Innovatiestrategie:

In een innovatiestrategie legt u vast hoe het bedrijf zich in de toekomst wil ontwikkelen op het gebied van innovaties en op welke wijze u dat met het bedrijf wil bereiken. Arnold & Siedsma kan u bijstaan met het opstellen van de innovatiestrategie van uw bedrijf. Samen kijken we naar de vragen die beantwoord dienen te worden en helpen u daarmee met het vastleggen van de strategie.

Algemene diensten:

Onze algemene diensten die wij aanbieden zijn o.a.: tekeningenIE Checkinnovatieboxwaarderingtraining en detachering.

Arnold & Siedsma is uw actief betrokken partner met kennis van zaken. Wij maken graag het verschil voor u en uw ideeën.

Meer over Arnold & Siedsma