IE-check

Een portefeuille van intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenmodellen en/of octrooien, is geen statisch geheel. Om een voorbeeld te geven. Naast het feit dat de perceptie van het publiek van een bepaald merk kan wijzigen, leert de praktijk dat de houder van dat merk in de loop der tijd wijzigingen in zijn merk aanbrengt. Dit kunnen wijzigingen van het merk zelf zijn, een wijziging in het assortiment van producten en/of diensten dat onder het merk wordt aangeboden of een wijziging in het geografische gebied waar men met het merk actief is. Deze wijzigingen kunnen van nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om de bescherming van uw merk tegen anderen in te roepen.

In de Arnold & Siedsma IE check controleren onze gemachtigden uw bestaande portefeuille van intellectuele eigendomsrechten en vergelijken deze met uw huidige situatie. Op basis van deze vergelijking en uw strategische doelstellingen geven ze een praktisch advies. Het advies verschaft een duidelijk inzage in de zwaktes en kansen van uw portefeuille. Voor zover nodig, bevat het advies ook aanbevelingen om uw portefeuille in het licht van uw strategische doelstellingen sterker te maken.

Meer over Arnold & Siedsma