Waardering

Welke waarde moet bij een overname aan de octrooirechten worden toegekend? En hoe zit het als u een octrooi in licentie wilt nemen of geven? Arnold & Siedsma biedt onafhankelijk advies.

Due diligence of audit: Arnold & Siedsma onderzoekt de sterkten en zwakten van een octrooiportefeuille, waarbij een oordeel wordt gegeven over de technologische en juridische waarde van de aanwezige octrooirechten.

Nog een stap verder is het op zijn financiële waarde waarderen van een octrooi of vinding. Arnold & Siedsma werkt samen met financiële professionals voor het uitvoeren van een dergelijke waardering en gebruikt daarbij een beproefd model.

Waardebepaling: de waarde van een octrooi is ondermeer afhankelijk van de resterende duur van het octrooi en de commerciële toepasbaarheid. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de licenties op het octrooi.

Arnold & Siedsma is één van de weinige partijen met daadwerkelijke ervaring voor het vanuit een technische oogpunt waarderen van een octrooi. U kunt hiervoor contact opnemen met onze specialist op dit gebied: Paul Hylarides.

Meer over Arnold & Siedsma