Innovatiestrategie

Hoe vernieuwend wil uw bedrijf zijn en hoe wil uw bedrijf dat bereiken? Door dit in kaart te brengen kunt u precies zo innoveren zoals u dat wilt.

Een juiste strategie kan u hierbij helpen.

In een innovatiestrategie legt uw bedrijf vast dat het zich in de toekomst wil ontwikkelen op het gebied van innovaties en op welke wijze het dat doel wil bereiken.

Door het vastleggen van de innovatiestrategie helpt u uw bedrijf daar te krijgen waar het over vijf tot tien jaar wil zijn. Door middel van welke nieuwe producten en processen wilt u zich van uw concurrenten onderscheiden? Welke technologieën en kennisbehoeften zijn daarvoor nodig? Hoe wilt u dit financieren? Past dit binnen uw verdere bedrijfsplannen? Door deze en andere vragen te beantwoorden, zult u ten volle gebruikmaken van uw innovaties.

Voorbeeld: het stimuleren van innoveren kan in sommige bedrijfstakken gunstig zijn. U kunt daarvoor een beloningsbeleid opzetten waarbij uitvinders/innovators worden beloond. Overigens is een dergelijk beleid in sommige landen verplicht.

Een brainstormsessie met een van de specialisten van Arnold & Siedsma kan u al een goed inzicht geven in de richting die u met uw bedrijf op wil.

Meer over Arnold & Siedsma