Versnelling marktintroductie

De marktintroductie van een innoverend product gebeurt bij voorkeur zo snel mogelijk.

Arnold & Siedsma zorgt allereerst voor de juridische fundamenten, zodat u zo snel mogelijk aan de marktintroductie kunt gaan werken. Vanuit juridisch oogpunt is het bijvoorbeeld belangrijk te denken aan geheimhouding, wijze van samenwerking met anderen (denk hierbij aan samenwerkingsovereenkomsten, zoals licentie-, agentuur-, distributie-, en overdrachtsovereenkomsten), beschermingsvormen (octrooi, merk, model, auteursrecht), geografisch gebied (welke landen wel en welke landen niet), etc.

Met de juiste juridische fundamenten kan aan de marktintroductie worden gewerkt. Arnold & Siedsma kan een deel van dit proces coördineren, waardoor uw bescherming optimaal aansluit bij uw marktintroductie. Voor de begeleiding van een grensoverschrijdende marktintroductie werkt Arnold & Siedsma samen met gerenommeerde bureaus in diverse landen.

Meer over Arnold & Siedsma