Octrooi inbreukadvies door Arnold & Siedsma

De vraag of er sprake is van inbreuk op een octrooi wordt beantwoord in een inbreukadvies. In een inbreukadvies geeft de octrooigemachtigde aan hoe groot de kans is dat bepaalde uitvoeringen van een bepaald product of een bepaalde werkwijze al dan niet onder de beschermingsomvang van een bepaald octrooi vallen.

Octrooi inbreuk door derden

Dreigt een inbreuk (’infringement’) op uw octrooirechten, dan adviseert Arnold & Siedsma welke stappen u kunt nemen en staat u daarin bij. Het is raadzaam de inbreukmaker op de hoogte te brengen van het bestaan van uw octrooi en de partij te waarschuwen of aan te sporen de inbreuk te stoppen. Sorteert dit geen effect, dan kunt u aansluitend een dagvaarding uitbrengen.

Uw octrooigemachtigde en/of uw advocaat geven u advies omtrent de slagingskansen, de mogelijke juridische acties en de mogelijke gevolgen. Dit geldt voor het hele scala aan rechtsmaatregelen, van ex parte bevel, beslag tot een bodemprocedure. De unieke samenwerking binnen Arnold & Siedsma tussen ervaren octrooiadvocaten en octrooigemachtigden heeft in het verleden vaak tot groot succes geleid, tegen relatief lage kosten.

Beschuldigd van octrooi inbreuk

Wanneer uw concurrent meent dat u een van haar octrooien schendt, kan dat een dreigende belemmering voor uw zakelijke activiteiten betekenen. Arnold & Siedsma kan u bijstaan om de dreiging snel en efficiënt voor u weg te nemen. Onze octrooigemachtigde, eventueel bijgestaan door een advocaat, zal onder andere nagaan of er inderdaad sprake is van inbreuk. Onderzocht wordt hoe de verlening van het octrooi is verlopen en welke eventuele argumenten daarbij, zowel door de octrooiaanvrager als door de octrooiverlenende instantie, zijn gebruikt. Deze argumenten kunnen er soms voor zorgen dat een octrooi beperkt moet worden uitgelegd. Ook wordt altijd bekeken of het octrooi geldig is en of er eventueel mogelijkheden zijn voor een (gedeeltelijke) vernietiging daarvan.

Een partij heeft een conflicterend verleend octrooi

Wanneer de octrooien van u en uw concurrent (voor een deel) op dezelfde techniek zijn gebaseerd, dan heeft u misschien geen van beiden een volledige vrijheid van handelen (“freedom to operate“). De situatie kan bijvoorbeeld optreden dat u inbreuk maakt op een octrooi van een concurrent en de concurrent inbreuk maakt op een octrooi van u. U kunt deze impasse soms oplossen door over en weer een kruislicentie (“cross licence”) te geven, waardoor zowel u als uw concurrent de octrooien mogen toepassen. Arnold & Siedsma ondersteunt u bij kruislicentie onderhandelingen en geeft u advies over het contractueel vastleggen van de licentie.

Ook kunt u Arnold & Siedsma inschakelen om de octrooiposities van de concurrentie en de nieuwste ontwikkelingen binnen het werkterrein te bepalen (zie ook octrooionderzoek). De specialisten van Arnold & Siedsma blijven de posities van andere partijen volgen en adviseren u over de te verwachten reikwijdte van octrooirechten.

Meer over Arnold & Siedsma