Bewaking van uw merk

Indien u uw merk heeft geregistreerd, wilt u dat derden op afstand blijven en geen overeenstemmende merken gaan gebruiken. Wij kunnen u hierbij helpen, door uw merk in bewaking te nemen.

Bewaking van uw merkrechten

Arnold & Siedsma informeert u tijdig over de deponering van een merk dat gelijk is aan uw merk of een sterke gelijkenis heeft. Op dat moment kunt u, eventueel in overleg met ons, beslissen of u actie wilt ondernemen. Onze merkengemachtigden geven u daarbij een gericht advies over de haalbaarheid van uw wensen, zodat u weet wat u kunt verwachten en uw uiteindelijke beslissing daarop af kunt stemmen.

Meer over Arnold & Siedsma