Exclusief merkrecht door merkregistratie

De enige manier om een exclusief recht voor uw merk te verkrijgen, is het deponeren van het merk gevolgd door de definitieve merk registratie ervan. Arnold & Siedsma houdt zich dagelijks bezig met het deponeren van merken voor haar cliënten bij de daarvoor aangewezen officiële instantie(s). Wij hebben dan ook veelvuldig contact met deze instanties, al dan niet in samenwerking met onze partners over de hele wereld.

Merknaam registreren voor producten en/of diensten

Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde producten en/of diensten. Deze producten- en/of dienstenbeschrijving wordt de classificatie genoemd. Het is belangrijk serieus na te denken voor welke producten en/of diensten u een (beeld)merk registreert, nu en in de nabije toekomst. Direct ten tijde van de deponering van uw merk kan dan namelijk een volledige opsomming van alle van belang zijnde producten en/of diensten worden opgenomen. Later is het niet meer mogelijk producten en/of diensten aan de classificatie toe te voegen aan de merknaam registratie. De classificatie die bij het merkdepot wordt gebruikt kan in een later stadium enkel nog maar worden beperkt doordat er een verdere specificatie van producten en/of diensten plaatsvindt, of bepaalde producten en/of diensten worden geschrapt. Arnold & Siedsma kan op basis van haar jarenlange ervaring, in overleg met u, de juiste classificatie voor uw merkregistratie opstellen en u vakkundig adviseren over de eventuele (on)mogelijkheden op dit vlak.

Wereldwijd uw merknaam registreren

Onze merkengemachtigden beheersen alle facetten van merknaam registratie en begeleiden de procedure van begin tot eind op een efficiënte en doeltreffende manier. Ons werkterrein is daarbij niet beperkt tot de Benelux, maar strekt zich uit naar alle landen waar merkbescherming gewenst en mogelijk is, waar ook ter wereld.

Bescherming door merkregistratie

Arnold & Siedsma bepaalt graag samen met u de juiste strategie om tot een goede bescherming van uw merken te komen en waarbij u gebruik kunt maken van de voordelen die de verschillende merknaam registratiemogelijkheden u kunnen bieden.

Meer over Arnold & Siedsma