Instandhouding & vernieuwing van uw merk

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van merkbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw merkaanvrage leiden.

Arnold & Siedsma zorgt voor merk instandhouding

Kennis van deze procedures met hun formaliteiten en termijnen is dus van essentieel belang. Arnold & Siedsma heeft gespecialiseerde computersystemen waarmee al deze formaliteiten in de gaten worden gehouden, waardoor ze tijdig en correct kunnen worden afgehandeld. Wij bewaken voor u de termijnen en verzorgen de administratieve afwikkeling van de registratieprocedures voor uw merken in de Benelux en elk ander gewenst land.

Vernieuwing van merkregistratie

Merkregistraties hebben een oneindige levensduur, zolang zij maar tijdig worden vernieuwd. De bescherming omvat 10 jaar en kan telkens met periodes van 10 jaar worden verlengd. Wordt een merkregistratie niet tijdig vernieuwd, dan vervallen de rechten en verliest u als merkhouder de bescherming. Het is dus belangrijk dat u tijdig aan de vernieuwing wordt herinnerd en dat er actie op wordt ondernomen. Arnold & Siedsma neemt u deze zorg volledig uit handen. Door middel van ons eigen merkenbeheersysteem informeren wij onze cliënten tijdig over de naderende vernieuwingsdatum. Elk merk dat door ons gedeponeerd wordt of waarvan wij de vertegenwoordiging overnemen, wordt automatisch in dit merkenbeheersysteem opgenomen.

Meer over Arnold & Siedsma