Specialisme

Chemie, Farmacie, Materiaalkunde, Polymeer technologie, Printsystemen, Procestechnologie, Thermodynamica

Profiel

Aleidus is beëdigd Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Hij heeft scheikundige technologie gestudeerd en daarna een promotieproject in de fysische chemie uitgevoerd. Na zijn promotie heeft hij enkele jaren binnen de R&D-afdeling van Océ-Technologies B.V., tegenwoordig Canon Production Printing, gewerkt op het gebied van inktontwikkeling voor diverse inkjet printer applicaties. Aldaar heeft hij ervaring opgedaan met het complexe krachtenspel rond de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen, de bescherming van technische innovaties en een tijdige marktintroductie. Aleidus heeft dus niet alleen chemische en procestechnologische vakkennis en kennis van de bescherming van intellectuele eigendom, maar hij kent het bedrijfsleven ook van binnenuit. Vanuit die basis denkt hij graag met u mee over hoe u niet alleen uw eigen kennis en uitvindingen veilig kunt stellen, maar ook hoe u zonder al te veel hindernissen kunt doorgaan met wat voor u waarschijnlijk écht belangrijk is, namelijk het vermarkten van uw producten en/of processen.

Aleidus houdt van helder en gedegen advies vanuit het besef dat u geen behoefte heeft aan een juridische uiteenzetting met mitsen en maren, maar gewoon wilt weten wat u het beste kunt doen en dat u blind moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van uw octrooigemachtigde!

In de afgelopen jaren heeft Aleidus onder meer ervaring opgedaan met het opstellen van octrooiaanvragen, het verdedigen van octrooiaanvragen in diverse jurisdicties, het meewerken aan octrooi-gerelateerde rechtszaken, opposities, inbreuk- en vrijgaveadviezen en het opstellen van NDA’s. Dit voor zowel startups, het midden- en kleinbedrijf als voor grote ondernemingen in de voedsel-, farmaceutische, afvalverwerkings-, chemische en procesindustrie.


Overige specialisten