Livio Filippin PhD

Belgisch octrooigemachtigde, Europees octrooigemachtigde

Specialisme

Natuurkunde, Optica

Profiel

Na het behalen van zijn doctoraatsdiploma aan de Université libre de Bruxelles ging Livio in 2018 bij Arnold & Siedsma aan de slag als octrooigemachtigde in opleiding in Brussel. Zijn proefschrift “Relativistic study of electron correlation effects on polarizabilities, two-photon decay rates and hyperfine structures in atomic and ionic systems: ab initio and semi-empirical approaches” heeft betrekking op de relativistische kwantummechanica, waarin Einsteins speciale relativiteitstheorie wordt gecombineerd met de formalisering van de kwantummechanica. Het proefschrift was in de eerste plaats gericht op het maken van relativistische berekeningen van polariseerbaarheid en twee-fotonvervalsnelheden in waterstof- en alkaliachtige systemen. Het tweede doel was het maken van een relativistische berekening met meerdere configuraties van factoren voor elektronische isotoopverschuiving in atomen met veel elektronen.

Tijdens zijn doctoraat aan de Université libre de Bruxelles heeft Livio kennis verworven op het gebied van de fundamentele kwantummechanica en computerfysica, wat uitmondde in een aantal publicaties. Als lid van samenwerkingsverbanden van CompAS en BriX heeft Livio gewerkt in een internationale omgeving.

Anderen over Livio

Flexibel, nauwgezet, toegewijd


Overige specialisten