Jerre Edens MSc

UPC Representative, Belgisch octrooigemachtigde, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde

Specialisme

Biochemie, Biotechnologie, Chemie, Farmacie, Immunologie, Microbiologie, Moleculaire biologie, Organische Chemie, Plantenveredeling

Profiel

Jerre heeft een Moleculair Biologische achtergrond en heeft zijn studie gedaan aan de Rijkuniversiteit Groningen. Tijdens deze studie heeft hij in Groningen onderzoek gedaan naar potentiële antibiotica en in Boston onderzoek naar immuuntherapie. Hij is in 2018 in dienst getreden bij Arnold & Siedsma in Nijmegen waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in verleningsprocedures. Daarnaast is hij sterk in het destilleren van de juiste technische aspecten van uitvindingen. Hij is hierdoor in staat om doelgericht te adviseren en een zo breed mogelijke bescherming voor uitvindingen te verkrijgen.

Anderen over Jerre

Enthousiast, flexibel en analytisch.


Overige specialisten