dr. Marcel van Kooij

Belgisch octrooigemachtigde, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Partner

Specialisme

Biochemie, Biotechnologie, Chemie, Farmacie, Geneesmiddelenindustrie, Moleculaire biologie

Profiel

Marcel is deskundig in vele aspecten van octrooidienstverlening zoals het schrijven en de prosecutie van octrooiaanvragen, het verdedigen van octrooiaanvragen voor het Europees Octrooibureau (oppositie en beroep), het vernietigen van octrooien van eventuele concurrenten voor het Europees Octrooibureau, het Octrooicentrum en de rechtbank, het adviseren van klanten wat betreft het ontwikkelen of versterken van hun IP positie, onderhandelingen zoals licenties of overdracht, second-opinions en aanvullende IP bescherming zoals ABC’s en kwekersrecht.

Marcel adviseert en ondersteunt vele grote nationale en internationale klanten bij hun IP- en innovatiebeleid maar is ook betrokken bij start-ups met name op het gebied van de Biotechnologie.

Marcel heeft zich gespecialiseerd, naast zijn rol als expert op het gebied van octrooirecht, als proactieve adviseur waarbij maatwerk, kostenbeheersing en creativiteit met een lange termijn visie voorop staan.

Marcel benadert een zaak met een pragmatische grondaanhouding waarbij duidelijk en inzichtelijkheid voor de klant vooropstaan. Het uitgangspunt in een zaak moet zijn dat 1 (de expertise van de klant) en 1 (de expertise van Marcel) samen 3 maakt.

Naast octrooidienstverlening heeft Marcel veel plezier in het delen van zijn kennis. Zo geeft Marcel les aan de Universiteit van Straatsburg (CEIPI) en is EPI tutor. Ook is Marcel actief betrokken bij het vergroten van het kennisniveau op de werkvloer en het management niveau van klanten (IP awareness).

Anderen over Marcel

“Being a high skilled patent attorney, Marcel also is a good manager due to his awareness and ability to delegate.”

“I know Marcel as a professional devoted to his work. In our team he advises leading vegetable breeding companies in the field of patents and he is highly appreciate by them for his expert knowledge, his tenacity and his strategic views.”

“Marcel van Kooij is a great colleague with whom I have the pleasure to work with at Arnold & Siedsma. He has a wide experience in the biotech sector and has as well the ability to explain complex topics to people without a biotech background.”


Overige specialisten