Specialisme

Chemie, Chemische Technologie, Farmacie, Katalyse, Organische Chemie, Polymeer Chemie

Profiel

Als octrooigemachtigde in opleiding zet Johan uitvindingen om in sterke octrooien. Het stimuleren en beschermen van innovatie is zijn missie!

Voldoening haalt Johan uit dossiers waarin hij zich echt kan vastbijten, bijvoorbeeld iets met organische synthese of een puzzel met complexe Markush formules. Johan is opgeleid als chemicus, met een focus op organische chemie. Via een persoonlijke beurs van het toenmalige Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) behaalde hij zijn PhD aan de Universiteit Antwerpen, en dat op het gebied van organische synthese en homogene katalyse met een link naar de farmaceutische sector.

Johan deed eerst industriële ervaring op bij Xeikon, waar hij onder meer focuste op patentindiening. Daarna legde hij zich bij Catalisti toe op de verduurzaming van de Vlaamse chemie- en kunststoffensector. Concreet werkte hij er, samen met bedrijven en kennisinstellingen, gesubsidieerde innovatieprojecten over allerhande topics uit.

Deze brede ervaring en expertise zet Johan vandaag in binnen het team van Arnold & Siedsma.

Anderen over Johan

Analytisch sterk, amicaal, kwaliteitsgericht, overtuigend, recht door zee, kritisch.


Overige specialisten