Derk-Jan Hulsinga MSc

Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde

Specialisme

Digitale signaal verwerking, Elektrotechniek

Profiel

Begin 2018 begon Derk-Jan als octrooigemachtigde in opleiding bij Arnold & Siedsma. Hij balanceert met deze baan aan de ene kant de energie die hij krijgt van het beginnen aan nieuwe technische vraagstukken en aan de andere kant de voldoening van het afleveren van sterk gespecialiseerd werk.

Voor deze baan studeerde hij af aan de TU Delft in de Electrotechniek met een afstudeerproject in de digitale signaal verwerking. Als onderdeel van deze master ondernam hij ook zes maanden een stage bij een start-up in Amsterdam. Deze ervaring legde de grondslag voor zijn ambitie om zijn volgende uitdaging te zoeken op het grensgebied tussen onderzoek en het bedrijfsleven. Over zijn studieperiode verspreid heeft hij soft skills als presentatie- en organisatorische vaardigheden verbeterd, o.a. door een jaar als bestuurder van de studievereniging op te treden en een jaar als verkozen student-lid in facultaire studentenraad, kamer elektrotechniek plaats te nemen.

Anderen over Derk-Jan

Breed geïnteresseerd, idealistisch, doorzetter


Overige specialisten