Juridisch gevecht rond UPC blijft (toch) voortduren

Na de recente ratificatie van het UPC-verdrag door Duitsland, leek alleen de uittreding van het Verenigd Koninkrijk die volgde op de Brexit nog een te nemen horde. Inmiddels blijkt niets minder waar.

Volgens JUVE Patent (zie hier – in Engels) is er in Duitsland opnieuw een klacht tegen het UPC-verdrag ingediend bij het Federale Constitutionele Hof. De indiener hiervan is dezelfde als de indiener van de eerste klacht. Sterker nog: in het artikel wordt, naast de bevestigde klacht, zelfs ook gesproken over een tweede klacht door een andere partij.

Wat dit precies betekent voor de uitkomst van het UPC is onzeker. Twee dingen blijken hier in ieder geval wel uit. Allereerst blijft er in Duitsland (serieuze) oppositie tegen het UPC. Daarnaast is het zeker dat er opnieuw ten minste enige vertraging wordt opgelopen. Als de zaak inhoudelijk behandeld moet worden door het Constitutionele Hof, wordt dit zelfs meer dan enige vertraging.

We blijven de ontwikkelingen rond het UPC in de gaten houden en houden u op de hoogte.

Terug naar nieuws