Choose your language

Praktijkgebieden

Tekeningen en modellen

Tegenwoordig hecht men niet alleen belang aan de gebruiksfunctie van een product, maar is de vormgeving van een product minstens zo belangrijk. Het publiek is gevoelig voor vormen. Een originele vormgeving draagt immers bij aan de positieve beeldvorming van een product en dus aan het succes ervan. Dit geldt zelfs voor standaard producten die op deze wijze een unieke positie in de markt kunnen innemen. Het is daarom van groot belang het uiterlijk van het product te beschermen, zodat u als ontwerper of rechthebbende een exclusief recht op die vormgeving verkrijgt. Derden mogen in die situatie geen producten aanbieden met een gelijk uiterlijk.

Tekeningen- en modellenrecht

Het uiterlijk van een product (driedimensionaal) of tekening/patroon (tweedimensionaal) kan als model worden beschermd. Het gaat bij tekeningen- en modellenrecht altijd om het uiterlijk van een specifiek product of specifieke tekening, niet om de bescherming van een idee. De modelrecht experts van Arnold + Siedsma kunnen u adviseren over tekeningen- en modellenrecht.

Wat is een model

Het uiterlijk van een product (driedimensionaal), een tekening of patroon (tweedimensionaal) of een zichtbaar onderdeel daarvan kan via het modelrecht wereldwijd beschermd worden. Voorwaarde is wel dat  de vormgeving en dus het uiterlijk nieuw moet zijn (nog niet in de openbaarheid is gebrach ... Lees meer

Onze dienstverlening

Er komt wel het een en ander bij kijken aan formaliteiten en vereisten. Om het uiterlijk van uw product op de juiste wijze te beschermen dient u aan een aantal eisen te voldoen. Onze gespecialiseerde modellengemachtigden beschikken over de juiste expertise en ervaring om de gewenste beschermi ... Lees meer

Model- of octrooirecht

Bij modellen draait alles om het nieuwe uiterlijk van een concreet voorwerp of tekening. Octrooien zijn bestemd voor de bescherming van technische vindingen en worden verleend op uitvindingen. Als het voorwerp niet enkel een nieuw uiterlijk heeft maar ook een technisch effect, dan is octrooib ... Lees meer

Modelonderzoeken

Met de ontwikkeling en introductie van een nieuw product zijn vaak grote commerciële en financiële belangen gemoeid. In dit verband kan het nuttig zijn na te gaan welke modelregistraties uw concurrenten hebben, of uit te zoeken of uw model of een gelijkend model al geregis ... Lees meer

Modelregistratie

Een model dient geregistreerd te worden indien men een beroep wil kunnen doen op de volledige bescherming van het modelrecht. Het model geniet bescherming in het land of de regio waar het model in het officiële modellenregister geregistreerd is. Hoewel de vereisten voor modelbescherming in de ... Lees meer

Waar beschermen?

Als u dat wenst, kan een model wereldwijd beschermd worden. Hoewel de procedures voor modelregistraties in verschillende landen soms niet gelijk zijn, is het einddoel hetzelfde: het verkrijgen van een exclusief recht op uw model in een voor u van belang zijnd geografisch gebied (de Benelux, Europa ... Lees meer

Vernieuwing

Aangezien een vernieuwing van uw modelregistratie mogelijk lang na de deponering van uw model plaatsvindt, treden onze modellengemachtigden voorafgaand aan de vernieuwing graag met u in overleg om te bekijken of de gegevens van de modelregistratie nog actueel zijn en of vernieuwing wenselijk is. ... Lees meer

Bewaking

Vanuit strategisch oogpunt kan het van belang zijn om informatie te achterhalen over de samenstelling van de modellenportefeuille van uw concurrenten of informatie over de geregistreerde en gepubliceerde modellen in een bepaalde productgroep. Door middel van een bewakingsabonnement op basis van &e ... Lees meer

Inbreuk en nietigheid

Lees meer

Wijzigingen

Lees meer

Licenties

Een licentie is de toestemming die de modelhouder aan een derde geeft om de vormgeving van zijn producten of de tekeningen hiervan onder bepaalde voorwaarden te mogen gebruiken. Het is verstandig dergelijke afspraken in een contract vast te leggen en een verkorte verklaring bij de modelregistratie ... Lees meer

Douaneacties

Nederland en België zijn als ‘gateway to Europe’ twee van de belangrijkste doorvoerlanden van goederen uit de hele wereld. Niet zelden passeren namaak en illegale kopieën de grenzen of is er sprake van parallelimport en andere vormen van inbreuk. De douane kan nagemaakte of ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen