Modelonderzoek

Met de ontwikkeling en introductie van een nieuw product zijn vaak grote commerciële en financiële belangen gemoeid. In dit verband kan het nuttig zijn na te gaan welke modelregistraties uw concurrenten hebben, of uit te zoeken of uw model of een gelijkend model al geregistreerd is.

Modelonderzoek door Arnold & Siedsma

Door een modelonderzoek weet u of u een product op de markt kunt introduceren zonder inbreuk te plegen op de geregistreerde modelrechten van een ander. De modellengemachtigden van Arnold & Siedsma kunnen in de verschillende officiële modellenregisters onderzoek verrichten naar geregistreerde modellen op naam van een bepaalde onderneming of naar het eventueel bestaan van nieuwheidsschadelijke modellen of inbreukmakende modellen. Daarnaast kan het van strategisch belang zijn om informatie te verkrijgen over de modellenportefeuille van uw concurrenten. Al deze onderzoeken kunnen voor de Benelux, voor Europa en op wereldwijde schaal worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden vakkundig geanalyseerd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Beschikbaarheidsonderzoek voor uw model

Wilt u weten of een model reeds geregistreerd is? Bij Arnold & Siedsma onderzoeken wij de officiële modellenregisters op het eventuele bestaan van gepubliceerde registraties voor modellen die teveel gelijkenis met uw model hebben.

Welke modellen heeft mijn concurrent?

Vanuit strategisch oogpunt kan het van belang zijn om informatie te achterhalen over de samenstelling van de modellenportefeuille van uw concurrenten of informatie over de geregistreerde en gepubliceerde modellen in een bepaalde productgroep. Wilt u nagaan welke modelregistraties uw concurrenten hebben? Bij Arnold & Siedsma bieden wij u modelonderzoeken op naam van de modelhouder (deposant) aan.

Wereldwijd modelonderzoek

Onze beschikbaarheidsonderzoeken en modelonderzoeken kunnen voor de Benelux, voor Europa en op wereldwijde schaal worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden vakkundig geanalyseerd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Meer over Arnold & Siedsma