Oppositie- en nietigheidsprocedure modellen

Wanneer u beschuldigd wordt van inbreuk staan onze modellengemachtigden voor u klaar. Om schade in dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang dat een gespecialiseerde gemachtigde van Arnold & Siedsma vakkundig, doeltreffend en adequaat optreedt om het gebruik van het te sterk gelijkende product te laten staken.

Oppositieprocedure model

Met een oppositieprocedure kunt u een modelconflict oplossen zonder tussenkomst van een rechter. De procedure is een makkelijke en relatief goedkope manier voor het verdedigen van uw eigen modelrechten tegen een gelijkend en jonger model. Snelheid is in dit verband geboden. In de praktijk blijken veel conflictsituaties tussen partijen te worden geschikt. Arnold & Siedsma richt zich in deze bemiddelende rol op de juiste juridische voorwaarden om uw belangen te behartigen. Een werkbare oplossing is echter minstens zo belangrijk; wij laten daarom tevens praktische, commerciële en financiële overwegingen een rol spelen.

Nietigheidsadvies modellen

Een nietigheidsactie heeft betrekking op het ongeldig laten verklaren van een modelregistratie. Er zijn diverse officiële instanties die modelrechten toekennen zonder op voorhand een onderzoek te verrichten naar de nieuwheid en het eigen karakter van het model. Dit betekent dat niet alle geregistreerde modelrechten geldig zijn. Onze deskundige modellengemachtigden staan u vakkundig bij voor het evalueren van de geldigheid van een model en adviseren u gericht rond eventuele nietigheidsacties met betrekking tot een model. Wij kunnen eveneens de nodige procedures – zowel administratieve als gerechtelijke – in gang zetten om de modelregistratie van een derde effectief nietig te laten verklaren of u assisteren bij het verdedigen van de geldigheid van uw modelregistratie.

Ondersteuning door Arnold & Siedsma

Slagen partijen er niet in om het conflict onderling op te lossen, dan kan de afdeling advocatuur van Arnold & Siedsma uw belangen voor de rechter verdedigen. Door de aanwezige combinatie van modellengemachtigden en advocaten kan Arnold & Siedsma u exact de assistentie bieden die uw situatie vraagt.

Meer over Arnold & Siedsma