Instandhouding & vernieuwing van uw model

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van modelbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw modelaanvrage leiden.

Arnold & Siedsma zorgt voor instandhouding van uw model

Wordt een modelregistratie niet tijdig vernieuwd dan vervallen de rechten en verliest u als modelhouder de bescherming van het model. Juist vanwege de vereiste nieuwheid is het daarna niet meer mogelijk het model nogmaals te registreren. Het is dus belangrijk dat u tijdig aan de vernieuwing wordt herinnerd en dat er actie op wordt ondernomen zolang u nog belang bij het model heeft. Arnold & Siedsma neemt u deze zorg volledig uit handen.

Vernieuwing van modelregistratie

Door middel van ons eigen modellenbeheersysteem informeren wij onze cliënten tijdig over de naderende vernieuwingsdatum. Elk model dat door ons gedeponeerd wordt of waarvan wij de vertegenwoordiging overnemen, wordt automatisch in dit modellenbeheersysteem opgenomen.

Meer over Arnold & Siedsma