Bewaking van uw modelrechten

Vanuit strategisch oogpunt kan het van belang zijn om informatie te achterhalen over de samenstelling van de modellenportefeuille van uw concurrenten of informatie over de geregistreerde en gepubliceerde modellen in een bepaalde productgroep.

Bewakingsabonnement voor uw modelrechten

Door middel van een bewakingsabonnement op basis van één van deze onderwerpen (deposantnaam of voorwerp) in het officiële Europese modellenregister kan Arnold & Siedsma u van deze onderwerpen op de hoogte houden. Arnold & Siedsma zorgt ervoor dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van de modelinbreuk van een derde partij. Onze modellengemachtigden en advocaten zullen zich volledig inzetten om uw model te bewaken.

Meer over Arnold & Siedsma