Kan ik mijn uitvinding wel delen met een octrooigemachtigde?

De bovenstaande vraag krijg je als octrooigemachtigde met enige regelmaat. En laten we eerlijk zijn, het is een terechte vraag. Het uitgangspunt bij een octrooiaanvraag is dat een uitvinding niet openbaar mag zijn voor de dag van indiening van de aanvraag. Delen met een ander zonder geheimhouding af te spreken, is openbaar maken.

Maar hoe zit het nu precies? Kun je als uitvinder nu wel of niet zonder risico je uitvinding delen met een octrooigemachtigde? Het antwoord is eenvoudig: dat kan!

De uitleg waarom dat kan, is iets langer. Een octrooigemachtigde heeft een beroepseed afgelegd en is wettelijk verplicht om informatie over uitvindingen die hij krijgt geheim te houden. Die beroepseed is een serieuze zaak die door de Orde van Octrooigemachtigden wordt gehandhaafd. Wie zijn beroepseed schendt, kan uit zijn ambt worden gezet. Dit is overigens niet alleen wanneer je al klant bent bij een octrooigemachtigde, dit geldt al vanaf het allereerste moment. Ook als je dus nog in de orientatiefase zit kan je met een gerust hart zaken delen met een octrooigemachtigde. Let wel op dat het ook daadwerkelijk een octrooigemachtigde moet zijn, die als zodanig is geregistreerd in het register van octrooigemachtigden.

Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel. De eerste uitzondering is (uitdrukkelijke) toestemming van de uitvinder/aanvrager zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de uitvinder of aanvrager wil dat zijn octrooigemachtigde en zijn accountant met elkaar praten over op welk bedrijf de uitvinding moet worden aangevraagd. Of als er gesproken moet worden met een potentiële klant of koper van het octrooi.

De tweede uitzondering is de publicatie van de geheime informatie. Aangezien een octrooiaanvraag 18 maanden na indiening door de overheid gepubliceerd wordt, is de daarin opgenomen informatie niet meer geheim. De octrooigemachtigde hoeft dan de informatie die in de aanvraag staat niet meer geheim te houden. Vaak zal hij of zij echter toch toestemming vragen aan zijn klant om deze informatie (verder) te mogen verspreiden: het is tenslotte niet zijn/haar uitvinding.

Kortom, een uitvinding mag rustig gedeeld worden met een octrooigemachtigde. Sterker nog, dit raden we zelfs van harte aan. Door uw uitvinding met een octrooigemachtigde te bespreken, krijgt u namelijk beter inzicht in de mogelijkheden voor bescherming!

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het EPO onder het kopje: “Who can you trust?”

Heeft u ook een uitvinding gedaan? En wilt u meer weten over het vastleggen daarvan? Neem dan contact op met één van onze gemachtigden via 070 365 48 33 of stuur een e-mail naar info@arnold-siedsma.nl.

Terug naar nieuws