Beschermingsomvang BOB’s verder ontkurkt

Heb je je ook weleens afgevraagd of deze labels een andere functie zouden hebben dan het decoreren van je favoriete mousserende wijn? Onderdruk dan voortaan wat langer je dorst en sta even stil bij de betekenis van deze EU kwaliteitslabels. Deze labels bieden namelijk de nodige bescherming voor de benaming van diverse streekproducten. De naam ‘Champagne’ zal bij de meesten ongetwijfeld bekend in de oren klinken als één van de meest bekende beschermde oorsprongsbenamingen (of ‘BOB’) voor deze wereldberoemde Franse mousserende kwaliteitswijn. Maar hoe zit het nu exact met de beschermingsomvang van deze naam? En wanneer mag ik deze naam nu wél of niet gebruiken?

Om een beter inzicht te krijgen in de beschermingsomvang van dergelijke benamingen , lichten we twee relevante uitspraken van het Hof van Justitie toe.

Een eerste uitspraak betreft de ‘Champagner Sorbet’ zaak uit 20171, waarin verduidelijkt werd dat het gebruik van een BOB voor de benaming van levensmiddelen – in dit geval het gebruik van “Champagner Sorbet” voor sorbet – géén misleidend gebruik betreft, indien het beschermde ingrediënt een essentieel kenmerk vormt van het levensmiddel. Kortweg dient men de smaak of aroma van het beschermde product duidelijk te herkennen in deze levensmiddelen. Indien dit niet het geval zou zijn, betreft het een onrechtmatige uitbuiting van de reputatie van de BOB.

De meest recente ‘Champanillo’ uitspraak van het Hof van Justie2 biedt verdere verheldering betreffende de beschermingsomvang van een BOB ten overstaande van dienstverlenende activiteiten. Kortweg wordt hierin bevestigd dat BOB’s zoals ‘Champagne’ – gebruik voor producten – ook beschermd worden tegen gebruik voor diensten.

Zo bezit de onderneming GB verscheidene tapasbars in Spanje, die onder het logo worden uitgebaat. Het Comité Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC ) stelde een vordering in tegen het gebruik van deze benaming (bij de Juzgado de lo mercantil de Barcelona (handelsrechter) teneinde het gebruik van het teken ‘Champanillo’  te staken. Uiteindelijk werd er in hoger beroep verzocht om een prejudiciële beslissing om duidelijkheid te scheppen betreffende de vraag of BOB’s al dan niet beschermd worden tegen handelingen die betrekking hebben op zowel producten als diensten.Dankzij huidige uitspraak kan hierop voortaan volmondig “ja” geantwoord worden. Er werd onder andere bevestigd dat de reputatie van een onder een BOB vallend product – zoals ‘Champagne’ – ook onrechtmatig kan worden uitgebuit door middel van een dienstverlenende activiteit. Er dient echter wel een voldoende rechtstreeks en duidelijk verband te zijn tussen de benaming (in casu: Champanillo)  en de BOB (in casu: Champagne). Of dit nu wél of niet van toepassing  zou zijn in huidig dispuut, het feit dat GB tot 2015 mousserende dranken onder de naam “Champanillo” verkocht doet alleszins vermoeden dat de keuze voor deze specifieke benaming niet geheel toevallig was.

1C-393/16 Comité Interprofessionel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG
2C-783/19 Comité Interprofessionel du Vin de Champagne v. GB

Figure 1: https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/8856/eu-quality-labels-in-fridge-regions/
Figure 2: https://champanillosite.wixsite.com/champanillo

Terug naar nieuws