Werknemers aan het woord

Hedwig van Driel (octrooigemachtigde)

Als octrooigemachtigde sta ik partijen bij die een octrooi willen krijgen of behouden op een uitvinding. Hiervoor doorloop ik de procedure bij het octrooibureau (meestal het European Patent Office). Als een octrooi is ingediend, stuurt het octrooibureau een zogenaamd search report terug. Ik zeg vaak dat de helft van mijn werk net ‘zoek de verschillen’ is. In het search report zijn andere octrooien opgenomen die erg lijken op de voorgestelde uitvinding. Mijn taak is om aan te tonen dat de voorgestelde uitvinding toch echt nieuw en inventief is. Dit doe ik door de aanvrage zo nodig aan te passen, maar ook door de documenten heel zorgvuldig te vergelijken. Het mooie van het werken in een zogenaamd ‘vrij beroep’ is dat het ongelofelijk divers is. Ik werk voornamelijk aan octrooien die betrekking hebben op elektrotechniek, maar het gaat ook over eenvoudige producten waarbij je nog nooit hebt stilgestaan dat ze geoctrooieerd kunnen worden. Zo kwam er laatst een dossier langs waarin letterlijk een luier zat! In mijn opleiding tot octrooigemachtigde leer ik zowel algemeen recht en octrooirecht als de praktische commerciële kanten van het vak. Op dit moment is het schrijven van een octrooiaanvrage het meest uitdagend en boeiend. Het is een veelzijdige baan waar je kunt snuffelen aan allerlei kanten van de techniek!

Frances van den Berg (stagiaire)

Mijn stage bij Arnold & Siedsma heb ik als een zeer leuke tijd ervaren. Vanaf dag één voelde ik mij welkom en werd ik enthousiast betrokken bij het team. Zo mocht ik deelnemen aan het wekelijkse overleg, maar ook aan de kantoor brede jurisprudentielunch en mocht ik mee naar zittingen. Ik heb veel mogen leren van de advocaten die mij bij verschillende zaken hebben betrokken waardoor ik de kans kreeg op meerdere vlakken kennis te maken met de IE- praktijk. Ook heb ik veel geleerd van het doen van eigen onderzoek in literatuur en jurisprudentie en het opstellen van (concept-) correspondentie, waaronder ook sommatiebrieven en processtukken. Naast de ruimte die mij hiervoor werd geboden, werd ik tegelijkertijd ook intensief begeleid en kon ik met vragen altijd bij een van de advocaten terecht. Naast het serieuze werk werd er ook geborreld en met elkaar geluncht. Niet alleen de professionaliteit, maar ook de gezellige sfeer zal mij bij blijven en ik kijk dan ook met veel plezier terug op mijn stage bij Arnold & Siedsma.

Marlies Wiegerinck (IE-advocaat)

Als advocaat op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht zit je nooit stil en geen dag is hetzelfde. Het rechtsgebied is zeer divers en altijd in ontwikkeling. Merken, octrooien, modellen, kwekersrechten etc., het komt allemaal langs. Als advocaat bij Arnold & Siedsma ben ik zowel aan het adviseren als procederen. Ook houd ik ten behoeve van onze klanten contact met de douane indien daar inbreukmakende goederen zijn tegengehouden en stel ik op verzoek overeenkomsten op, zoals geheimhoudings- licentie- of distributieovereenkomsten. Doordat er bij Arnold & Siedsma ook octrooi- en merken/ modellengemachtigden werken, zijn de lijnen kort en kunnen wij onze klanten snel bedienen. Het team van advocaten bij Arnold & Siedsma is gevestigd in Amsterdam, maar actief in heel Nederland en daarbuiten. De samenwerking met diverse klanten vanuit binnen- en buitenland maakt deze baan nog interessanter en gevarieerder.