Toch weer nieuwe hoop voor het UPC – deel II

Er gloort weer hoop voor het Unified Patent Court (UPC), het nieuwe gerecht dat unitaire Europese octrooien – die dus niet na verlening van een Europese aanvrage nog afzonderlijk gevalideerd hoeven te worden in specifieke landen – mogelijk zou moeten maken.

Ons nieuwsbericht van 30 november 2020 begon exact met dezelfde zin als hierboven, en was destijds geschreven naar aanleiding van het op 18 december 2020 geratificeerde UPC-verdrag, dat met ruim 2/3 van de stemmen werd aangenomen. Hoewel wij volledigheidshalve in dit artikel noemden dat “er natuurlijk alsnog weer een klacht kan worden ingediend”, hadden wij toen niet kunnen vermoeden dat dit ook daadwerkelijk – zelfs in meervoud – zou gebeuren.

Waar de eerdere constitutionele bezwaren in Duitsland de ratificatie van het UPC nog met meer dan 3 jaar wisten te vertragen, heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht op 9 juli 2021 bekend gemaakt dat twee recente bezwaren niet-ontvankelijk zijn, en dus niet in behandeling zullen worden genomen. De reden die het Duitse constitutionele hof hiervoor geeft is dat de klagers een onvoldoende onderbouwing hebben gegeven van de mogelijke schending van hun grondrechten.

Er is hiermee een belangrijke horde weggenomen, en wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Als volgende stap dienen Duitsland, en minimaal twee andere lidstaten, als formaliteit een protocol te ratificeren.

Terug naar nieuws