To be or not to be an inventor

AI-uitvinders: een update

We berichtten er al een aantal keer eerder over de internationale discussie over wie er eigenlijk dingen kan uitvinden. In diverse landen werden bij de nationale octrooibureaus aanvragen ingediend op slimme ideeën van DABUS: geen (natuurlijke) persoon, maar een kunstmatige intelligentie.

Vorige keer hadden we weinig goed nieuws te melden voor DABUS en bedenker Stephen Thaler. Het Europees Octrooibureau (EOB) vond dat alleen natuurlijke personen uitvinders konden zijn. De octrooi-verlenende instanties in de VS (het USPTO) en Groot-Brittannië (UKIPO) kwamen tot dezelfde conclusie.

In het beroep in Groot-Brittannië gloorde al iets meer hoop. De beslissing werd in stand gehouden, maar één van de drie rechters vond wel dat er een octrooi verleend had kunnen worden – en er wordt gekeken of de zaak voor het Britse Supreme Court kan worden gebracht. Het beroep bij het EOB loopt: er staat een zitting gepland voor 21 december aanstaande. Ook in de VS is beroep aangetekend.

Ondertussen staat de naam van DABUS genoemd op twee verleende octrooien. In Zuid-Afrika werd de octrooiaanvraag zonder probleem ingeschreven. Dit is niet geheel een verrassing, aangezien Zuid-Afrika een (met het Nederlandse systeem vergelijkbaar) registratiesysteem kent waarin alleen formele vereisten worden gecontroleerd, maar toch opmerkelijk.

Het Australische octrooibureau was niet zo meegaand en weigerde de aanvraag in eerste instantie. Het Federale Hof oordeelde echter dat in de wet basis ontbreekt om niet-menselijke uitvinders uit te sluiten. Hier was het vervolgens juist de overheidsinstantie, IP Australia, die beroep aantekende. Dus ook in Australië is het laatste woord nog niet gezegd.

Mocht je toevallig een AI kennen die nog rondloopt met een briljant idee, kan je die aanraden om een octrooiaanvraag in Australië of Zuid-Afrika in te dienen. Al moet daarbij dan misschien ook vermeld worden dat het te betwijfelen valt of je daarna succesvol vervolgaanvragen kunt indienen in gebieden die voorlopig uitvinders die elektrische energie nodig hebben om te kunnen denken uitsluiten.

 

Terug naar nieuws