Mobiele telefoons met een luchtje

Recent heeft het Gerecht van de Europese Unie geoordeeld dat een logo van Huawei bestaande uit twee gekoppelde verticale C’s niet op verwarring wekkende wijze overeenstemt met het welbekende logo van Chanel.

In 2017 heeft Huawei een Europese merkaanvrage ingediend voor onderstaand beeldmerk.

De aanvrage was ingediend voor mobiele telefoons en diverse hardware en software producten.

Chanel is van mening dat sprake is van een verticale variant van haar logo en dient oppositie in op basis van het volgende logo:

Het Franse modehuis heeft dit logo niet alleen ingeschreven voor parfums en kleding, maar ook voor ‘computer hardware’. Zij is dan ook van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar omdat de logo’s overeenstemmen en er sprake van soortgelijke waren is.

Bij het Europese Merkenbureau trekt Chanel zowel bij de oppositieafdeling als bij de beroepsafdeling aan het kortste eind. Beide afdelingen wijzen de oppositie af omdat de logo’s niet op elkaar lijken en er dus geen sprake van verwarringsgevaar is.

Chanel heeft dit besluit bij het Gerecht aangevochten en deed daarbij een beroep op zowel artikel 8(1)(b) als artikel 8(5) van de Uniemerkenverordening.

Artikel 8(1)(b) ziet toe op de ‘gewone’ inbreuk. Een merk kan niet worden ingeschreven indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en de waren identiek of soortgelijk zijn, waardoor er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Volgens artikel 8(5) mag een merk niet worden ingeschreven indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, ongeacht de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, indien dit oudere merk een reputatie heeft, en wanneer het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk oneerlijk zou profiteren van of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Op basis van een bekend merk kan je dus breder optreden dan op basis van een regulier merk.

Opnieuw was het belangrijkste argument van Chanel dat de merken overeen zouden stemmen, want wanneer het logo van Huawei 90 graden wordt gedraaid, stemt het visueel overeen met het logo van Chanel.

De vaste jurisprudentie leert dat de beoordeling van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen twee merken moet worden gebaseerd op de totaalindruk die door hen wordt opgewekt, rekening houdend met hun onderscheidende en dominante elementen. Het Gerecht heeft bevestigd dat merken bij de beoordeling van overeenstemming moeten worden vergeleken in de vorm waarin ze zijn geregistreerd. Het feitelijke of hypothetische gebruik van geregistreerde merken in een andere vorm (zoals 90 graden gedraaid) is niet relevant bij het vergelijken van de tekens.

Rekening houdend met het bovenstaande, oordeelde het Gerecht dat er geen gelijkenis was tussen het logo van Huawei en het merk van Chanel, en daarom werd het beroep verworpen.

Chanel kan verder beroep (beperkt tot rechtsvragen) aantekenen tegen de beslissing van het Gerecht bij het Europese Hof van Justitie. Wellicht is deze zaak dus nog niet ten einde.

Terug naar nieuws