26 juni 2020
Artikel

Merkbescherming schaakbord patroon van Louis Vuitton opnieuw aan zet

Om een patroon of decoratie te beschermen via merkenrecht moet er sprake zijn van onderscheidend vermogen. Het aantonen van onderscheidend vermogen voor een patroon is geen sinecure. Er zijn namelijk heel veel patronen die ab initio geen onderscheidend vermogen hebben. Dit betekent dat de consument dit patroon niet aanziet als een merk. Het is echter wel mogelijk dat een patroon onderscheidend vermogen verkrijgt door inburgering. Dit betekent dat door het veelvuldig gebruik van het patroon, het relevante publiek het op den duur wel als merk zal herkennen en zal weten dat dit patroon van één en dezelfde onderneming afkomstig is.

Louis Vuitton heeft in 1998 met succes een Uniemerkregistratie verkregen op haar bruin/beige patroon voor onder andere tassen en koffers.

bruin-patroon.jpgIn 2008 heeft Louis Vuitton ook voor haar licht/donkergrijs patroon  een Uniemerkregistratie verkregen, eveneens voor onder andere tassen en koffers.

grijs-patroon.jpgEchter, deze registraties zijn door een derde partij in vraag gesteld. In beide zaken heeft het Gerecht beslist dat beide patronen inderdaad geen onderscheidend vermogen hebben voor tassen en koffers en dat er niet voldoende inburgering is aangetoond door het veelvuldig gebruik van dit patroon op tassen en koffers.

Echter, in een recente schaakbordpatroon zaak heeft het Gerecht anders beslist. In deze zaak ging het over het verkrijgen van onderscheidend vermogen door inburgering in de gehele EU voor het “Damier Azur” patroon van Louis Vuitton.

damier-azur-patroon.jpgIn 2008 heeft Louis Vuitton een internationale merkregistratie aangevraagd voor dit patroon, - eveneens voor onder andere tassen en koffers - waarbij de EU is aangeduid. Dit merk is geregistreerd. In 2015 heeft een derde partij een verzoek tot nietigheid van dit merk ingediend, onder andere op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Het verzoek tot nietigheid werd goedgekeurd en in beroep heeft de Boards of Appeal de beslissing om het merk nietig te verklaren eveneens gevolgd.

Recent heeft het Eerste Gerecht in deze zaak beslist dat het Boards of Appeal correct geoordeeld heeft dat het schaakbordpatroon eigenlijk een heel basaal patroon is en niet significant afwijkt van de normen en gebruiken in de sector. Maar ook al mist het schaakbordpatroon onderscheidend vermogen ab initio, is er nog steeds de mogelijkheid om inburgering aan te tonen. Gezien het hier gaat om een Uniemerk dient inburgering in de gehele EU aangetoond te worden. En net daar heeft het Boards of Appeal een steek laten vallen. Het Boards of Appeal had de EU lidstaten opgedeeld in drie groepen waarbij het eigenlijk zijn analyse beperkt had tot de lidstaten Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Slovenië en Slovakije. Het Gerecht heeft gezegd dat de Board enkel bewijs van inburgering voor een deel van het publiek in aanmerking genomen heeft en daarbij relevante informatie die mogelijk ook het aantonen van inburgering in de gehele EU zou kunnen aantonen, naast zich neergelegd heeft. Dit heeft ertoe geleid dat het Gerecht beslist heeft dat het Boards of Appeal een fout gemaakt heeft in zijn analyse en beoordeling en daarom de beslissing dus ongedaan heeft gemaakt.

Deze uitspraak is een goede leidraad met betrekking tot inburgering van EU merken en toont nogmaals het unitaire karakter van het EU merk aan. Echter, het Gerecht heeft zich niet uitgesproken of het aangeleverde gebruiksbewijs dan wel of niet voldoende was om inburgering aan te tonen in de gehele EU. Het is dus nog steeds niet bewezen of het Damier Azur patroon van Louis Vuitton onderscheidend vermogen verkregen heeft door inburgering.

Indien u een patroon of een ander niet onderscheidend teken wenst te registreren, vraag dan advies aan uw merken – en modellengemachtigde. Zij adviseren u over de mogelijke beschermingsvormen en de nodige bewijsstukken om uiteindelijk tot een geregistreerd recht te komen.

Terug