18 februari 2019
Artikel

Geen vormmerk voor Tripp Trapp stoel

Het Hof van Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat de Tripp Trapp stoel van Stokke niet voldoet aan de vereisten van een vormmerk en heeft het merk bijgevolg nietig verklaard.

Het design van een product kan op verschillende manieren worden beschermd: door auteursrecht, een modelregistratie of een vormmerkregistratie. Elk van deze IE rechten heeft zijn specifieke voorwaarden waaraan het design of de vorm van het product moet voldoen. Opdat een product bijvoorbeeld beschermd zou worden via auteursrecht, moet het ontwerp origineel zijn en de stempel van de maker dragen. Om van een geldige modelregistratie te genieten moet een design nieuw zijn en een eigen karakter hebben ten tijde van het depot. Om een product als vormmerk te beschermen moet het merk niet alleen onderscheidend vermogen hebben, er zijn ook een aantal uitsluitingsgronden die wettelijk vastgelegd zijn.

Zo is een merk niet toegelaten dat uitsluitend bestaat uit:

  • de vorm, of een ander kenmerk, dat door de aard van de waren wordt bepaald
  • de vorm van de waren die, of een ander kenmerk dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of 
  • de vorm die, of een ander kenmerk van de waren dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft

Het Hof heeft geconcludeerd dat het merk zoals gedeponeerd uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel zoals de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) I-vorm van de staanders en liggers. Met andere woorden: de vorm van de Tripp Trapp is een vorm die uitsluitend bepaald wordt door de aard van het product. Dit is één van de uitsluitingsgronden wat de registratie van een merk betreft.

Het Hof heeft zich enkel en alleen gericht op de vraag of de vorm van de Tripp Trapp stoel als Benelux vormmerk voor ‘stoelen, met name kinderstoelen” zich wel of niet leent voor merkbescherming. Het Hof heeft zich niet uitgesproken over het auteursrecht dat rust op de typische vormgeving van de stoel. Dus ook al rust er geen merk op de vorm van de trip trap, de stoel blijft wel nog steeds beschermd onder het auteursrecht en dit tot 70 jaar na het overlijden van de ontwerper.

Tripp-Trapp-stoel.png

Terug