9 mei 2018
Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen UPC

Al in 2012 werden de eisen vastgesteld betreffende de ratificatieprocedure van het Unitaire Europese Octrooi en de bijbehorende rechtbank, het Unified Patent Court (UPC). Het UPC komt er, zo werd bepaald, zodra vijftien leden van de Europese Unie de “Unified Patent Court Agreement” ratificeren. Daaronder moeten ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, als de drie grootste octrooilanden, behoren. Onlangs werd bekendgemaakt  dat het VK  officieel geratificeerd heeft. Een significante stap voorwaarts in de richting van een Unitair Europees Octrooi. Toch blijven er nog  vraagtekens bestaan.

Het ratificeren  door vijftien  EU leden was niet  een groot probleem. Al in 2017 hadden vijftien landen, waaronder Nederland, geratificeerd. Ook Frankrijk staat al sinds 2014 op de lijst. . Wat betreft het Verenigd Koninkrijk veroorzaakte de uitkomst van het Brexit referendum onzekerheid en daarmee ook vertraging in het proces van ratificatie. Onlangs, op World IP Day 2018, werd aangekondigd dat het VK nu officieel geratificeerd heeft. Hiermee is het nog geen gelopen race. Zo heeft het United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) gewaarschuwd dat over het UPC onderhandeld zal moeten worden bij het daadwerkelijke vertrek van het VK uit de EU.

Daarnaast kwam er in 2017 nog een obstakel bij, toen in Duitsland een zaak aanhangig werd gemaakt bij het Bundesverfassungsgericht over een vermeend gebrek aan grondwettelijkheid van de Duitse ratificatiewet. In het Duitse parlement diende de Alternative für Deutschland (zonder succes) een motie in tegen ratificatie. Een definitieve uitspraak in deze Duitse rechtszaak doet nog wel even op zich wachten.

Hoewel de komst van het UPC  dan ook nog steeds niet zeker is, is de ratificatie door het Verenigd Koninkrijk een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een Unitair Europees Octrooi.

Terug