30 april 2018
Nieuws

Messi scoort niet alleen voor Barcelona maar ook in de rechtszaal

Het Gerecht van de Europese Unie (hierna ‘Het Gerecht’) heeft na een jarenlange strijd geoordeeld dat Lionel Messi zijn merk in de Europese Unie mag inschrijven voor sportartikelen en kleding.

De voetballer van FC Barcelona heeft in 2011 een Europese merkaanvraag voor het onderstaande woord/beeldmerk voor kleding en sportartikelen ingediend:

afbeelding-messi.jpg

Het Spaanse bedrijf J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.  (hierna: ‘HIJOS’) was hier niet blij mee en diende op basis van haar Europese inschrijvingen voor MASSI oppositie in tegen de aanvraag van Lionel Messi. De inschrijvingen voor het merk MASSI dekken producten als kleding en sporthelmen. HIJOS was dan ook van mening dat er sprake was van verwarringsgevaar onder het publiek aangezien de merken en de producten overeenstemmen. Consumenten zouden namelijk kunnen veronderstellen dat de producten van het merk MESSI afkomstig zijn van HIJOS.

Het is lastig om te ontkennen dat MASSI en MESSI visueel en auditief op elkaar lijken. Er bestaat echter wel een duidelijk begripsmatig verschil tussen MASSI en MESSI, aangezien veel mensen bij het merk MESSI meteen aan de Argentijnse stervoetballer zullen denken. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof volgt dat begripsmatige verschillen een zwaardere factor kunnen zijn dan visuele en auditieve overeenstemming en op die manier eventuele visuele of auditieve overeenstemming weg kunnen nemen. Zelfs in het geval  dat slechts één van de merken een betekenis heeft, speelt het verschil in betekenis een zwaardere rol dan eventuele visuele of auditieve overeenstemming (zie arrest Picasso/Picaro).

De Oppositieafdeling van het Europese Merkenbureau (hierna: ‘EUIPO’) was het met HIJOS eens en wees de oppositie toe. Lionel Messi heeft beroep ingediend maar trok ook hier aan het kortste eind.

De Beroepsafdeling van het EUIPO was namelijk van oordeel dat de merken visueel en auditief bijna identiek zijn. Er bestaat weliswaar een begripsmatig verschil tussen MASSI en MESSI, maar volgens de Beroepsafdeling van EUIPO zal dit onderscheid slechts door een gedeelte van het relevante publiek worden gemaakt. Niet iedereen is immers voetballiefhebber. De Beroepsafdeling was dus feitelijk van oordeel dat lang niet iedereen bekend is met Lionel Messi en dat dit gedeelte van het publiek het begripsmatige verschil tussen MASSI en MESSI dus niet zal zien. Onder deze groep bestaat dus wel verwarringsgevaar. De beroepsafdeling wees het beroep daarom af.

Lionel Messi heeft tegen deze beslissing van de Beroepsafdeling beroep aangetekend bij het Gerecht en heeft hier meer succes. Het Gerecht is namelijk van oordeel dat Lionel Messi zo een bekende persoonlijkheid is dat niet gesteld kan worden dat hij alleen onder voetballiefhebbers bekend is. Lionel Messi is een publiek figuur en een groot gedeelte van de consumenten zou een verband kunnen leggen tussen het merk MESSI en de voetballer. Ook mensen die niets met voetbal hebben zijn bekend met Lionel Messi. Het Gerecht is dan ook van oordeel dat de begripsmatige verschillen in dit geval de visuele en auditieve overeenstemming wel degelijk wegnemen en wijst het beroep toe. Mits er geen beroep tegen dit arrest wordt ingediend, zal het merk van Lionel Messi dus op korte termijn worden ingeschreven.

Deze zaak toont maar weer eens aan dat merken die visueel en auditief sterk op elkaar lijken, vanuit juridisch oogpunt, prima naast elkaar kunnen bestaan op het moment dat er sprake is van een duidelijk begripsmatig verschil.

Terug