23 februari 2016
Artikel, Nieuws

Software & IP: Een octrooi op ꞌCTRL-Zꞌ?

Regelmatig krijgen wij vragen over software-octrooien die, op het eerste gezicht, een idee lijken te beschermen dat allang bekend is. Zo maakte een softwareontwikkelaar zich laatst zorgen dat Microsoft een octrooi had gekregen op de UNDO-functie. Deze functie is echter al jaar en dag in tekstverwerkers aanwezig. "Het kan toch niet zijn dat Microsoft daar nu nog een octrooi op krijgt?", vroeg de ontwikkelaar zich af.

Neen, dit kan inderdaad niet. Om een octrooi te verkrijgen, is het namelijk een vereiste dat de uitvinding nieuw is. Het betreffende octrooi van Microsoft was ingediend in 2011 en het is vrijwel zeker dat ook vóór 2011 computergebruikers na hun laatste typefout al lustig op ꞌCTRL-Zꞌ drukten. De indruk dat Microsoft ꞌoctrooi had gekregen op UNDOꞌ was mogelijk ontstaan door de beschrijving van de octrooipublicatie. De beschrijving van een octrooipublicatie bevat namelijk vaak generieke termen. Dit geldt in het bijzonder voor octrooiteksten over software die vaak geen woord broncode bevatten, maar slechts in functionele termen de uitvinding beschrijven. In dit voorbeeld lijkt bijvoorbeeld de samenvatting inderdaad de welbekende UNDO-functie te beschrijven.

Echter, de bescherming van een octrooi wordt niet bepaald door de beschrijving, maar door de conclusies (ꞌclaimsꞌ) van het octrooi. Deze staan typisch aan het einde van de octrooitekst. Hoewel de octrooitekst vaak vrij breed en vaag blijft, wordt in de conclusies beschreven wát nu precies de uitvinding is. Let wel: het gaat hier om de conclusies van een verleend octrooi. De octrooiaanvraag wordt ook gepubliceerd en bevat eveneens conclusies, maar deze zijn meestal ruimer dan de uiteindelijke conclusies van het verleende octrooi.

Bestudering van de conclusies van het ꞌUNDO-octrooiꞌ leert dat de bescherming inderdaad niet zo ruim is als aanvankelijk gevreesd. In plaats van dé UNDO-functie, beschermt het octrooi namelijk een speciale UNDO-functie waarbij - kort gezegd - een gebruiker alleen zijn eigen wijzigingen ongedaan maakt, wanneer hij met andere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde document werkt via internet.

Overigens is het voorbeeld van het ꞌUNDO-octrooiꞌ niet bedoeld om u ervan te overtuigen dat er nooit ruime software-octrooien zouden worden verleend. Dit komt namelijk wel degelijk voor. Echter, de bescherming van een (software-)octrooi is vaak minder ruim dan dit op het eerste gezicht lijkt. Laat u dus niet te snel overdonderden door een ogenschijnlijk ruim software-octrooi, maar onderzoek eerst samen met uw octrooigemachtigde, wat de werkelijke bescherming van het octrooi is.

Het ꞌUNDO-octrooiꞌ is hier te vinden.

Terug