Cases

Eliminatie octrooi | Chipindustrie

‘Je moet snel kunnen switchen tussen het denken als jurist en als ingenieur’ Het is met octrooigemachtigden net als met advocaten. Vaak moet een octrooi verdedigd worden, soms is juist