Vernietiging octrooi in oppositie | Maakindustrie

Uw marktpositie wordt bedreigd door een ongeldig octrooi?

Het bedrijf

Federal Mogul is een Amerikaanse multinational. Het bedrijf is een wereldwijde leverancier van producten voor de auto-, de spoorweg- en de ruimtevaartindustrie. Federal Mogul, al sinds de jaren negentig klant bij Arnold & Siedsma, riep de hulp in van ons kantoor. Men wilde het octrooi op een uitvinding van een concurrent aanvechten.

De uitvinding

Valeo, een grote concurrent van onze cliënt Federal Mogul, claimde een uitvinding te hebben gedaan op het gebied van ruitenwissers. Het betrof een adapter voor het verbinden van een ruitenwisserblad aan een ruitenwisserarm. De adapter was daarbij voorzien van een dubbel kliksysteem, namelijk een extra beveiliging om het ruitenwisserblad stevig aan de arm te bevestigen.

De zaak

Arjen Hooiveld (kantoor Amsterdam) en Martin Luten (kantoor Den Haag), beiden octrooigemachtigden: “Federal Mogul riep onze hulp in om het octrooi op de uitvinding van Valeo aan te vechten. Volgens onze cliënt was de uitvinding van Valeo, om een ruitenwisserblad aan een ruitenwisserarm te bevestigen door middel van een dubbel kliksysteem, niet nieuw en zeker niet innovatief. Federal Mogul wilde in de toekomst de vrijheid hebben om deze technologie toe te kunnen passen.

Om de toekomstige commerciële belangen van onze cliënt veilig te stellen, werd een oppositieprocedure tegen Valeo begonnen om het octrooi te vernietigen. Als octrooigemachtigden hebben wij in de schriftelijke procedure die vooraf ging aan de hoorzitting, voor Federal Mogul argumenten en documenten op tafel gelegd om aan te tonen waarom het octrooi nooit aan Valeo verleend had mogen worden.

Tot zover was dit geen ongewone zaak. Het werd pas bijzonder tijdens de hoorzitting bij de Oppositie Afdeling van de Europese Octrooiraad. Het was maar goed dat we om negen uur ’s ochtends nog niet wisten dat de hoorzitting bijna twaalf uur zou gaan duren.

De hoorzitting duurde zo lang, omdat Valeo telkens van de Oppositie Afdeling de gelegenheid kreeg het octrooi te herformuleren als reactie op onze nietigheidsargumenten. Dit verloop van de hoorzitting zorgde aan onze kant, dankzij onze gedegen voorbereiding, niet voor inhoudelijke verrassingen. Daarentegen hadden wij nog een troef in handen, die zowel Valeo als de Oppositie Afdeling tijdens de hoorzitting zichtbaar verraste.

Tijdens onze voorbereiding op de hoorzitting ontdekten wij namelijk dat het dubbele kliksysteem waarop Valeo octrooi had gekregen, helemaal niet innovatief was. Wij vonden namelijk een vernietigende publicatie, een oud octrooischrift, dat nota bene al in het dossier van Valeo zat en door Valeo en de Europese Octrooiraad tot dusverre als irrelevant was afgedaan. Die publicatie leek ons wel degelijk zeer relevant in het licht van de door Valeo aangevoerde argumenten, voorafgaand aan de hoorzitting. Wij konden ook de Oppositie Afdeling van het belang daarvan overtuigen, zodat ook de Oppositie Afdeling niet anders kon concluderen dan dat de uitvinding van Valeo misschien wel nieuw was, maar zeker niet innovatief.

Om kwart over acht ’s avonds bleek er niets meer te redden voor Valeo en na bijna twaalf uur pleiten was de overwinning een feit en werd het octrooi vernietigd.”

De samenwerking

Arjen Hooiveld en Martin Luten: “Bij een grote klant als Federal Mogul is het belangrijk om niet alles alleen te willen doen, maar om een team te vormen. Samen hebben we de zaak heel minutieus onderzocht en uitgeplozen. Wij hebben een strategie bedacht en daar sterke argumenten bij gezocht om het octrooi onderuit te halen. Ook werkten we nauw samen met Federal Mogul voor de benodigde technische input om de argumenten te onderbouwen.”

Conclusie

Arjen Hooiveld en Martin Luten: “Het is belangrijk om je goed voor te bereiden en niet snel tevreden te zijn. Je moet je argumenten vooraf kritisch tegen het licht houden. Zo voorkom je verrassingen tijdens de hoorzitting.

Doordat wij de zaak zeer grondig onderzocht hebben, zagen we de relevantie in van een oud octrooischrift, dat nota bene al in het dossier aanwezig was en tot dan toe door Valeo en de Europese Octrooiraad over het hoofd was gezien. Zo konden wij op de hoorzitting aantonen dat de uitvinding van Valeo niet innovatief was en dat het octrooi van Valeo dus ten onrechte was verleend.

Alle cases