Choose your language

Diensten

Diensten op het gebied van advocatuur

De advocatuur sectie van Arnold + Siedsma biedt diensten aan op het gebied van de Intellectuele Eigendom. Bij Arnold + Siedsma werken zeer deskundige advocaten intellectueel eigendom.

Onze advocaten intellectueel eigendom bieden diensten aan op de volgende gebieden:

Octrooien

Onze advocatuur werkt in octrooizaken nauw samen met de octrooigemachtigden. Zij zijn op elkaar ingespeeld. De technische expertise is in huis en wij maken voor u de vertaalslag, zodat een rechter en/of contractspartij de materie begrijpt en uw recht op haar waarde kan beoordelen. Dit bevordert ee ... Lees meer

De Arnold + Siedsma bedrijfscheck

Merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (‘IE-rechten’) zoals modellen, auteursrechten en handelsnamen vormen een belangrijke economische waarde van uw bedrijf. U kunt deze rechten zelf exploiteren of uw rechten delen met derden. De economische waarde van merken, ontw ... Lees meer

Merken

Onze advocaten treden op voor merkhouders en adviseren over het beheer, de bescherming en exploitatie van hun merkenportefeuille. Daarnaast zijn zij ervaren in het voeren van oppositieprocedures voor het Benelux Merkenbureau (BBIE), voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese ... Lees meer

Modellen

Het modellenrecht vormt een belangrijke aanvulling op de bescherming die het merkrecht en auteursrecht biedt. Onze merken- en modellengemachtigden begeleiden u bij het verkrijgen van uw modelrecht en het eventueel verdedigen daarvan voor de verleningsinstanties. Onze advocaten kunnen onze&n ... Lees meer

Auteursrecht

De bescherming van ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’ is geregeld in de Auteurswet. Als maker van zo’n werk heeft u op het moment van de creatie automatisch aanspraak op auteursrecht. U hoeft daarvoor dus geen formaliteiten, zoals inschrijving in een register of betali ... Lees meer

Databankenrecht

In de context van het auteursrecht nemen databanken een bijzondere positie in. Sinds 1999 kunnen databanken als ‘zelfstandige werken’ in aanmerking komen voor bescherming via het auteursrecht dan wel via het databankenrecht. Er zijn drie verschillende regimes voor de bescherming van da ... Lees meer

Handelsnamen

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming aan het handelsverkeer deelneemt. Die naam wordt beschermd tegen gevaar voor verwarring die ontstaat door het gebruik van een gelijkende naam voor een soortgelijke bedrijfsactiviteit. Onze advocaten weten waar de grens ligt van wat wel en niet ka ... Lees meer

Domeinnamen

De algemene regel in domeinnamen is ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Toch is het mogelijk actie te ondernemen tegen een derde die een domeinnaam heeft geregistreerd en daarmee de bestaande rechten van een schendt, zoals handelsnamen of merken. Onze experts adviseren en proced ... Lees meer

Farmaceutisch recht

Dit rechtsgebied is groot en complex en bestrijkt de fasen van ontwikkeling van medicijnen tot de registratie van octrooien, de vergunningaanvraag voor geneesmiddelen, geneesmiddelenreclamerecht, geneesmiddelenverpakkingen, parallelimport en de aanvraag voor Aanvullende Beschermingscertificaten. O ... Lees meer

Internet en e-commerce

Door snelle technische ontwikkelingen is het recht betreffende internet en e-commerce constant in ontwikkeling. Hoewel deze rechtsgebieden met name zijn geregeld op basis van Europees rechtelijke bepalingen kent het internet natuurlijk geen grenzen. Dit levert een extra complexiteit op bij het beh ... Lees meer

Onrechtmatige daad

Onze advocaten zijn ervaren in het voeren van de zogenaamde slaafse nabootsingszaken. Zij dwingen bedrijven die stelselmatig en op verwarringwekkende wijze uw producten namaken via de rechter hiermee te stoppen. Dit kan zelfs indien uw product niet beschermd is door middel van een intellectueel ei ... Lees meer

Overeenkomsten

Arnold + Siedsma kan u bijstaan bij het opstellen van verschillende overeenkomsten zoals: Lees meer

Douaneverzoek

Nederland en België zijn als ‘gateway to Europe’ een van de belangrijkste doorvoerlanden van goederen uit de hele wereld. Er is niet zelden sprake van namaak, illegale kopieën, parallelimport en andere vormen van inbreuk. De douane kan nagemaakte of door piraterij verkregen ... Lees meer

Overige procedures

Procedureel: Beslag De Nederlandse wet biedt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om beslag te leggen. Er zijn verschillende soorten beslag. Een beslag kan betrekking hebben op het veiligstellen van bewijs, zoals een bewijsbeslag gecombineerd met een beslag tot inzage, afgifte of zelfs m ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen