Specialisme

(bio)medische beeldvorming, Computertechniek, Elektrotechniek, Fysica, Halfgeleidertechnologie, Medische technologie, Software

Bas werkte in zowel de industrie als in het vrije beroep. Bas is beëdigd Nederlands en gekwalificeerd Europees octrooigemachtigde.

Voorafgaand aan Arnold & Siedsma heeft Bas gewerkt bij Schneider Electric, een Frans conglomeraat actief in energiemanagement en industriële automatisering, alwaar hij Duitse en Franse bedrijfsonderdelen ondersteunde met het opsporen van uitvindingen en vervolgens opstellen van octrooiaanvragen. En in het verlengde daarvan met portfolio beheer en strategie. Daarnaast bracht hij voor acquisities de status van de Intellectuele eigendomsrechten in kaart, waaronder de beschermingsomvang, de geldigheid van aanspraak op octrooi, en het bestaan van zekerheidsrechten. Eerder werkte hij bij Sonion, een fabrikant van onderdelen voor gehoorapparaten, waar hij de groeispurt meemaakte tot aan de acquisitie door Novo Holdings: het Due Diligence proces kent hij dan ook van beide kanten.

Bas studeerde Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, met een specialisatie in biomedische signalen & systemen; d.w.z. spier- en/ of zenuwstimulatie middels elektroden voor bijv. onderdrukking van chronische pijn, Parkinson tremors, of de mogelijkheid van opnieuw leren lopen voor dwarslaesie-patiënten.

Verdere technologie gebieden waarin Bas octrooibescherming najaagt zijn elektromechanische transducers, MEMS, productie processen, industriële automatisering, machine besturing, Industrial IoT, augmented reality, blockchain, software en hernieuwbare & gedistribueerde energie systemen zoals microgrids.


Overige specialisten