Specialisme

Chemie, Farmacie, Materiaalkunde, Polymeer technologie

Profiel

In 2015 behaalde Giorgio zijn masterdiploma in chemie aan de universiteit van Milaan. Hij specialiseerde zich in organische chemie en computationele chemie. Tijdens zijn studies groeide zijn passie  voor chemie en werd ook zijn interesse gewekt in intellectual property en innovatie.

Giorgio koos voor een stage in de European Patent Office in Den Haag. Vervolgens behaalde hij een masterdiploma in octrooirecht aan de universiteit van Maastricht.

In 2017 vatte Giorgio de opleiding tot patent attorney aan en ging hij aan de slag bij Deloitte te Brussel. In het najaar van 2019 vervoegde hij het dynamische team van LC-patents als patent attorney trainee.

Anderen over Giorgio

Breed geïnteresseerd, leergierig, kritisch


Overige specialisten