16 oktober 2020
Artikel

Voetbal is van iedereen

In een eerder stadium hebben wij bericht over de voetballer Messi, die inschrijving kon behouden voor het merk MESSI ondanks oppositie op basis van het merk MASSI. Messi is niet de enige voetballer die merkrechten aanvraagt. Hoewel zijn actieve carrière ten einde is, zal iedereen de voetballer Jürgen Klinsmann nog wel kennen. Klinsmann heeft in tweede instantie een zaak bij het Europese merkenbureau (EUIPO) gewonnen. De oppositieafdeling had de oppositie tegen de merkaanvrage van Klinsmann toegewezen, maar in beroep is de beslissing teruggedraaid. Hier volgen de details. 

In 2017 heeft Jürgen Klinsmann rechten aangevraagd in de EU voor onderstaand merk.

Merk-1.png

Het betrof een inschrijving voor waren waaronder verschillende soorten drukwerk, kleding, schoeisel, bier en niet-alcoholische dranken en ook voor diensten zoals onderwijs, ontspanning en sportieve activiteiten.

In 2018 is oppositie ingediend door het bedrijf Panini Societá Per Azioni (opposant). De oppositie was gebaseerd op onderstaande beeldmerken. 

Beeldmerk-1.png Beeldmerk-2.png Beeldmerk-3.png

De opposant stelde dat er gevaar voor verwarring bestond en eveneens werd bekendheid van de oudere merken ingeroepen. In maart 2020 werd in het voordeel van de opposant beslist op basis van ‘gevaar voor verwarring’. Naast soortgelijkheid van waren werd gesteld dat de merken enigszins visueel overeenstemmend waren, maar conceptueel, dus begripsmatig, hoogst overeenstemmend waren en zelfs bijna identiek.

In april 2020 heeft aanvraagster (Klinsmann) beroep ingediend omdat de tekens zowel begripsmatig als wat hun concrete kenmerken betreft verschillen. Aanvraagster voerde ook aan dat het eigen teken de indruk wekt van een zegel met een zwart silhouet en een gestileerde speler in een zwarte cirkel die een omhaal uitvoert, waarbij geen details (gezicht, kleding enz.) zichtbaar zijn, terwijl de merken van de opposant realistische tekeningen zijn van een mens met alle details (gezicht, kleding, enz.), die een trap uitvoert in een zijwaartse positie.

In het algemeen lijken twee tekens op elkaar wanneer ze ten minste gedeeltelijk identiek zijn vanuit een visueel, auditief of begripsmatig standpunt. Visueel was de Kamer van Beroep van oordeel dat het merk van aanvraagster niet overeenstemde met de oudere merken. De tekens werden niet auditief vergeleken aangezien geen van hen een woordelement bevatte.

Bij het beoordelen van de begripsmatige gelijkenis, redeneert de Kamer van Beroep dat een afbeelding van een voetballer een zwak merk is voor producten die met voetbal en sport in het algemeen te maken hebben. Deze redenering strekte zich uit tot ‘kleding’ voor zover het sportkleding betreft, en tot klasse 16 met betrekking tot stickers van voetballers en voetbalboeken, almanakken of albums. Het belangrijkste product dat door de opposant werd verkocht, waren met name stickers of kaartjes die de hele line-up van alle relevante voetbalteams vertegenwoordigden, om die vervolgens in een album te steken. Op basis hiervan was er geen duidelijke begripsmatige betekenis die aan het teken van Aanvraagster toegekend kon worden. Om die reden zag de Kamer van Beroep geen begripsmatige overeenkomst tussen de tekens.

Bij de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring moet rekening worden gehouden met de perceptie van de gemiddelde consument, die geacht wordt redelijk geïnformeerd en redelijk oplettend te zijn. De Kamer van Beroep stelde dat de gemiddelde consument van gedrukte publicaties, kleding of bier geen reden heeft om aan te nemen dat alle merken die voetbalbeelden tonen van één en dezelfde bron afkomstig zijn, gezien de wijdverbreide praktijk van bedrijven om voetbal te sponsoren of reclame te maken via voetbal. De gemiddelde consument zal daarom de begripsmatige overeenstemming, die dus wel zwaar woog voor de Oppositie Afdeling, niet direct zien. Bijgevolg was er geen gevaar voor verwarring tussen de merken en Klinsmann krijgt alsnog zijn merkinschrijving.

Deze beslissing toont in ieder geval dat een op een sport betrekking hebbend beeldmerk niet begripsmatig te monopoliseren is. Als er geen duidelijke visuele overeenstemming bestaat, kan niet opgetreden worden tegen een ander beeldmerk dat op dezelfde sport betrekking heeft.

Terug