26 september 2018
Nieuws

Octrooien en een harde Brexit

De deadline van 29 Maart voor het bereiken van een akkoord over de Brexit nadert en de kans op een harde Brexit lijkt steeds groter. Zo groot, dat de Britse regering alvast op een rij heeft gezet wat de gevolgen mogelijkerwijs kunnen zijn van een harde Brexit voor octrooibescherming: zowel voor Britse houders van octrooien als voor (huidige en toekomstige) houders van octrooirechten die ook in Groot-Brittannië van kracht zijn. Ook zetten ze op een rij wat belanghebbenden moeten doen en in de gaten moeten houden. Duidelijkheid is er helaas op sommige punten nog niet, vooral als het gaat over de mogelijke invoering van het Unitary Patent Court.

Terug