8 oktober 2018
Nieuws

Merken en modellen en een harde Brexit

Ook voor EU merken en modellen heeft de Britse regering op een rij gezet wat de gevolgen mogelijkerwijs kunnen zijn van een harde Brexit. Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt:

Wat betreft de geregistreerde EU merken en de geregistreerde EU modellen zullen de bestaande EU rechten behouden blijven in de UK mits een aanvullende administratieve actie. Voor hangende EU merken en hangende EU modellen bestaat de mogelijkheid om deze opnieuw in te dienen in de UK, binnen een termijn van 9 maanden na de exit van de UK. De prioriteitsdatum van het EU merk of model blijft behouden.

De Britse overheid werkt momenteel nog samen met de WIPO wat betreft de continuïteit van de internationale registraties waarin de EU is aangeduid.

Wat betreft niet-geregistreerde EU modellen - dit zijn modellen die voor het eerst publiek gemaakt zijn in één van de lidstaten van de EU en bescherming genieten op basis van een niet-geregistreerd EU model - deze rechten zullen verder blijven bestaan in de UK, zonder bijkomende administratieve acties te moeten verrichten.

Nu resteren er nog heel wat onduidelijkheden wat betreft uitoefenen van rechten, vertegenwoordiging door en voor UK of EU houders etc. Een ding is in elk geval heel duidelijk: gezien het jaarlijkse grote aantal indieningen van EU merken en internationale merken waarin de EU is aangeduid, zal er ongetwijfeld massaal veel administratie gepaard gaan met de Brexit, ook langs de kant van UK autoriteiten.

Terug