21 juni 2018
Artikel, Nieuws

Handelsoorlog en het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen

Hoe importheffingen het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen onderschrijven.

Heffingen en handelsonrust
Escalatie van het handelsconflict tussen de VS en onder meer de EU zal impact hebben op onze economie waarschuwt het Centraal Planbureau.[1] Op 19 juni zijn de beurzen in Europa lager geopend wegens nieuwe dreigementen over handelsmaatregelen tussen China en de VS.[2] Het Financieel Dagblad van 20 juni 2018 meldt dat alleen al de dreiging van de VS met aanvullende importheffingen op Chinese goederen wereldwijd heeft geleid tot verkoop van risicovolle beleggingen.[3] De toenemende handelsonrust zal impact hebben op alle geledingen van de economie.

Interessant in dit kader is de opinie van oud-Hoogovens/Corus/Tata Steel-directeur Rob de Brouwer in de Volkskrant van 18 juni 2018.[4] Hij wijst op het Amerikaanse staalbedrijf Thomas Steel Strip (‘TSS’), dochteronderneming van Corus/Tata Steel. TSS produceert onder meer basismateriaal voor batterijen. Aan dat materiaal worden technisch buitengewoon hoge eisen gesteld. De grondstof daarvoor moet ook aan die eisen voldoen, maar wordt niet in de VS gemaakt, maar wel door Tata Steel in IJmuiden. Hieruit volgt dat de Amerikaanse consument uiteindelijk de prijs van de importheffing op staal gaat betalen; de verhoogde staalprijs leidt tot hogere productiekosten en minder koopkracht voor gezinnen, dit drukt consumptie, investeringen en werkgelegenheid.[5]

Navolging door concurrentie
Rob de Brouwer schrijft dat diverse staalproducten in de VS afgelopen decennia geprobeerd hebben hetzelfde product (warmgewalste rollen vernikkeld staal) met dezelfde kwaliteit te produceren en dat dit steeds mislukte. “Er is geen reden te bedenken waarom nu, door het ingrijpen van president Trump, het wel zou lukken.”, schrijft De Brouwer.

Dit laatste zou nu juist wel aan de orde kunnen zijn indien een dergelijk bedrijf in staat is om te achterhalen wat precies maakt dat Tata Steel in IJmuiden wél de technisch hoge standaard haalt. Het afwenden van hogere productiekosten zal hiertoe mogelijk een extra drijfveer zijn.

Ik ga er vanuit dat het de bedrijfsgeheime knowhow van Tata Steel is die maakt dat zij zich onderscheidt van haar Amerikaanse concurrenten. Dergelijke knowhow is van grote waarde en vergt een hoge mate van bescherming. Te meer gezien voornoemde extra drijfveer. 

Bescherming bedrijfsgeheimen
Op zichzelf is schending van bedrijfsgeheimen niet nieuw; veelvuldig komen gevallen van bedrijfsspionage, omkoping van personeel en het meenemen van knowhow door ex-personeel in het nieuws of voor de rechter. De schade is vaak enorm en moeilijk in omvang te bepalen of vergoed te krijgen. Het nemen van beschermingsmaatregelen is dus van groot belang.

Dit belang wordt mede erkend door het invoeren van een hoge(re) en meer uniforme mate van bescherming van bedrijfsgeheimen in de EU middels de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen, die per 9 juni 2018 diende te zijn geïmplementeerd in de Lidstaten.[6]

Op basis van deze nieuwe regelgeving kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruik of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. In een juridische procedure kan de rechter maatregelen opleggen aan deelnemende partijen om de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen te waarborgen.[7]

Voor een beroep op deze nieuwe regels is het wel nodig dat een (geschonden) bedrijfsgeheim aan een aantal voorwaarden voldoet: 1) het moet geheim zijn, 2) handelswaarde bezitten omdat het geheim is, en 3) er moeten redelijke beschermingsmaatregelen zijn getroffen ter geheimhouding.

Waar is winst te behalen?
Vooral op dit laatste punt valt voor bedrijven vaak nog een hoop ‘winst te behalen’. Er zal niet alleen in kaart moeten worden gebracht door een bedrijf welke waardevolle bedrijfsheimen ze bezitten, maar ook welke beschermingsmaatregelen zijn getroffen en of deze afdoende zijn.

Bedrijven zullen zichzelf onder andere de volgende vragen moeten stellen:

  • Is de beveiliging van de digitaal opgeslagen informatie afdoende? (Zijn er complexere ICT-voorzieningen nodig om lekken en/of digitale spionage te voorkomen?)
  • Wie dient toegang te hebben tot specifieke vertrouwelijke informatie en wie heeft de facto toegang?
  • Zijn personen die toegang (mogen) hebben geboden aan geheimhoudingsbedingen?
  • Hoe is de geheimhouding geregeld in contracten met derden?

De bescherming van bedrijfsgeheimen verlangt voortdurend aandacht, maar in deze tijd van toenemende onrust op de wereldmarkt vergt het mogelijk direct extra aandacht. Het vertrouwen dat De Brouwer uitspreekt dat Tata Steel’s concurrenten nu ook niet in staat zijn diens hoge mate van kwaliteit te evenaren indiceert dat de knowhow bescherming van Tata Steel is geborgd. Maar ook zij zal voortdurend de bescherming ervan in de gaten moeten houden.

 


[1] https://nos.nl/artikel/2237229-alleen-maar-verliezers-bij-handelsoorlog-waarschuwt-cpb.html
[2] https://www.nu.nl/economie/5319209/beurzen-flink-omlaag-nieuwe-dreigementen-in-handelsoorlog.html
[3] Financieel Dagblad, 20 juni 2018, “Markten anticiperen op handelsoorlog”, Marcel de Boer.
[4] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/trumps-importheffingen-zijn-contraproductief-ook-de-amerikanen-zullen-er-de-dupe-van-worden~bf4c2f6b/
[5] Vgl. Financieel Dagblad, 20 juni 2018, “Handelsoorlog komt ook VS duur te staan”, Marcel de Boer.
[6] Behandeling in de Eerste Kamer wacht op Memorie van Antwoord. Tot de implementatie kan rechtstreeks verwezen worden naar de Richtlijn. www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34821_wet_bescherming
[7] Zie ook mijn artikel https://www.arnold-siedsma.nl/nieuws/bedrijfsgeheimen-verbeterde-bescherming-als-quasi-ie-recht

Terug