14 november 2018
Artikel

De smaak van het Europees Hof: geen auteursrecht op smaak

Meer dan een jaar geleden schreven we over auteursrecht op smaak in de Heksenkaas-zaak en de praktische uitdagingen die daar bij komen kijken. Levola stelt dat Smilde inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde smaak van een voedingsmiddel. Dit riep de vraag op of smaak auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Het Hof van justitie van de Europese Unie heeft zich over deze vraag gebogen en heeft daar gisteren uitspraak over gedaan. Kort gezegd wijst het hof de stelling af dat smaak in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Het Hof wijst erop dat uit de wetgeving volgt dat uitdrukkingsvormen, namelijk het concrete werk, in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Denkbeelden, procedures of werkwijzen kunnen niet voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, alleen de uitdrukkingsvorm waarin dit is weergegeven.

Dit impliceert dat een ‘werk’ voldoende nauwkeurig en objectief dient te kunnen worden geïdentificeerd. Anders komt de rechtszekerheid in gevaar. Immers concurrenten dienen te weten wat wordt beschermd en hoe ze kunnen voorkomen daar inbreuk op te maken. Bovendien zou anders subjectiviteit een rol spelen, smaak is persoonlijk en hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, voedselvoorkeuren en consumptiegewoonten. Op dit moment, bij de huidige stand van de ontwikkeling van de wetenschap, is het praktisch niet mogelijk om smaak objectief te identificeren. Dergelijke overwegingen hebben in het verleden ook een rol gespeeld bij het geschil over merkenrechtelijke bescherming op geur in Sieckmann en het eerder besproken arrest over de beschermde oorsprongsbenaming Champagne.

Nadat het Hof heeft gewezen op de wetshistorie en de daaruit volgende beperkte omvang van het werkbegrip en de praktische problemen die het bepalen van de beschermingsomvang van smaak met zich meebrengen, komt de conclusie niet als een verrassing. Het Hof concludeert dat smaak niet auteursrechtelijk beschermd wordt. Van auteursrechtinbreuk op de smaak van de heksenkaas kan dan geen sprake zijn.

Terug